Konservatorioverkoston tapaaminen 23.3.2018

Verkostojen benchmarking Helsingissä - synergiaa ja jakamista

Konservatorioliiton kutsumana ja liiton puheenjohtajan Janne Murron ajatuksesta lähtenyt kahden samantyyppisen oppilaitosverkoston syhteisseminaari pidettiin Helsingissä Pop ja Jazz konservatorion tiloissa Helsingissä pe 23.3.2018. Tilaisuuteen osallitui konservatorio- ja urheiluopistoverkoston oppilaitoksen johtajia sekä laadun kehittämisestä vastaavia ihmisiä.

Seminaarin tavoitteena oli jakaa menneiden ja käynnissä olevien laadun kehittämisen hankkeiden kokemuksia skeä hyviä käytänteitä. Seminaarissa todettiin, että verkostojen yhteneväisyys on merkittävää. Konservatorioliiton laatutyössä on vahvasti korostunut liiton tekemä tilastotiedon ja ylipäätään systemaattinen tiedon keruu, mikä taas on ollut urheiluopistoverkostossa vasta alkutekijöissään. Urheiluopistoverkostossa on vastaavasti keskitytty viimeisissä hankkeissa erityisesti yhteistyössä tapahtuvaan kehittämiseen ja verkoston sisäisen synergian vahvistamiseen. Seminaarin antina jaettiin molemmin puolin hyviä käytänteitä, joista urheiluopistoille mielenkiintoisimpinia malleina näyttäytyivät mm. konservatorioliiton alustama laatuympäriostö- ns. laadunhallinnan mini-intra, joka on kaikkien oppilaitoksien yhteiskäytössä, vertaisarvioinnin jalkautuminen osaksi verkostoyhteistyön laadunkehittämisen arkea sekä todella systemaattinen tiedonkeruun vuosikello liiton toteuttamana. Oppia ja kokemuksia tuli paljon siis!

2.pngSeminaarissa esitetyt materiaalit alla liitteenä.

Liitteet:

Urheiluopistoverkosto_ammkoulutus_laatuhankkeet 2015_18.pdf
Pop & Jazz konservatorion esittelyä_ Janne Murto
Konservatorioiden laatutyön esittelyä_Ulrika Kauniskangas.pdf