2018: JUUPEDA- JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa

JotainUuttaUrheiluopistoPEDAgogiikassa

Tämä on valtakunnallisen urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan olohuone. Sivu toimii opetushallituksen rahoittaman hankkeen JUUPEDA- hankkeen hankesivustona. Löydät täältä ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä sekä tietoa, käytänteitä ja malleja urheiluopistojen ammatillisen koulutuksen työelämässä järjestettävän koulutuksen laadunhallinnasta, kehittämisestä sekä hyvien käytänteiden jakamisesta.

Hankkeen kokonaisprosessin hakutiedotteesta, hankehakemuksen kautta hankepäätökseen löydät tämän sivun oikeasta yläreunasta. Tervetuloa tutustumaan kokonaisuuteen. =>

<= Hankkeen tapahtumien materiaalit ja niihin liittyvän inforamaation löydät vasemmasta valikosta. Samasta valikosta löydät myös hankekumppaneiden omat hankesivustot, joiden päivittämiseen jokainen hankekumppani on sitoutunut yhteisellä sopimuksella.

Hankkeessa on mukana 10 urheiluopistoa, minkä lisäksi viimeinenkin puuttuva on hankkeen yhteisten tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä mukana seurannan sekä kehityksen tasolla. Hankeen keskeisenä yhteistyökumppanina toimii Urheiluopistojen yhdistys ry, joka vastaa alueellisten hanketuloksien jalkauttamisesta verkosto -eli valtakunnalliselle tasolle
.

Hankkeessa käytetään verkoston yhteisenä somekanavina JUUPEDA- verkoston sisäistä viestintäkanavaa sekä Urheiluopistojen yhdistys ry:n facebook sivua. Käytettävät hastagit: #jotainuuttaurheiluopistopedagogiikassa #urheiluopistoissaopitaantyöelämässä #urheiluopistoverkosto #urheiluopistotyöelämänlivinglab

Juupeda- hanke tuki onnistuneesti urheiluopistopedagogiikan laadunhallinnan kehittymistä vuonna 2018

Juupeda hankkeen keskeiset tavoitteet olivat seuraavat:
juupeda 2.png
Ja tavoitteisiin pyrittiin seuraavilla askelmerkeillä yhteisen tavoiteohjauksen keinoin:
juupeda 3.png
Juupeda- hanke oli järjestykseen 4. urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laadun kehittämiseen tähtäävä hankekokonaisuus. Hankkeet ovat onnistuneesti tukeneet sekä ammatillisen koulutuksen laatukulttuurin syntymistä, mutta myös ammatillisen koulutuksen alueella tapahtuvaa verkostoyhteistyön tiivistymistä. Hankekausien aikana on jalkautettu toimintaan niin laatukäsitteistö'ä, laadunhallinnan työvälineitä kuin vaikuttavuuden todentamista tukevia toimintamalleja, kuten dokumentaatiota ja prosessien suunnitelmallista hallintaa. Hankekausien aikana on pystystty vaikuttamaan verkoston oppilaitoksien laadunkehittämisen arkeen, mutta samalla on luotu hyvä kasvupohja myös verkostotasolla tapahtuvan systemaattisen laadunvarmistuksen kehittymiselle.

Urheiluopistopedagogiikan laadunvarmistuksen viitekehys kokoaa yhteen verkostotasolla tapahtuvan laadunvarmistuksen elementtejä, joita ollaan hankekausien aikana saatua jalkautettua kokeiluun osaksi urheiluopistopedagogiikan kehittämistä. Samalla viitekehys kokoaa yhteen seuraavia askeleita eli laadunvalmistuksen systematisointia entistä vahvemmin verkostotasolla tapahtuvaksi prosessiksi. Seuraava askel onkin jalkauttaa systemaattinen laadunvarmistus osaksi verkostoyhteistyön arkea yhteisen laadunvarmistuksen vuosikellon ja yhteisen laatuintran avulla. Tämä ohella uudistunut ammatillinen koulutuks vaatii verkostotasolla yhteisen laatukäsityksen päivittämistä ja näinurheiluopistopedagogiikan laatusrtategiatyön käynnistämistä. Juupeda 2- hanke pyrkii vastaamaan systematisoinnin haasteeseen osana koko urheiluopistoverkoston uudistuva verkostostrategiaa.
juupeda_kooste.png

JUUPEDASSA tapahtuu

Webinaari 30.11.2018

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 neljänteen webinaariin 30.11.2018 klo: 12.00-14.30:
Urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen laatuympäristön rakennus: BENCHLEARNING webinaari konservatorioverkoston toimivat laatuympäristön käytänteet ja vuosikellon toimivuus. Hanketapahtumista vasemmalta pääset kiinni webinaarin antiin tarkemmin.

Webinaari 9.11.2018

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 toiseen webinaariin 14.9.2018 klo: 12.00-15.00:
Alueelliset työelämäyhteistyökäytänteiden tunnistaminen verkoston sisällä sekä jakaminen tulostietona JUUPEDA-verkkosivuston kautta. Hanketapahtumien kautta vasemmalta valikosta pääset käsiksi webinaarin antiin laajemmin.

Webinaari 14.9.2018 klo:12.00-15.00

Tule kuulemaan lisää – osallistu syksyn 2018 toiseen webinaariin 14.9.2018 klo: 12.00-15.00:
Alueelliset työelämäyhteistyökäytänteiden tunnistaminen verkoston sisällä sekä jakaminen tulostietona JUUPEDA-verkkosivuston kautta. Hanketapahtumien kautta vasemmalta valikosta pääset kiinni webinaarin antiin tarkemmin.

Webinaari 10.8.2018

Tule kuulemaan lisää urheiluopistopedagogiikan työelämässä järjestettävän koulutuksen mallintamisesta– osallistu syksyn 2018 ensimmäiseen webinaariin 10.8.2018 klo: 12.00-15.00:
Työelämässä järjestettävän koulutuksen mallintaminen, dokumentointi, vaikuttavuus ja pedagogisen prosessin arviointi osana opettajien arkea.
Tutustu ohjelmaan liitelinkistä. Hanketapahtumista vasemmalta valikosta pääset kiinni webinaarin antiin tarkemmin.

Konservatorioverkoston tapaaminen 23.3.2018 klo:10.00

Yhteisseminaari konservatorioverkoston kanssa pe 23.3.18 klo:10.00 alkaen, Arabianranta 2, HKI. Ilmoittautuminen tapahtumaan ma 19.3.2018 mennessä!!

Ilmoittautuminen on päättynyt 25. maaliskuuta 2018 klo 0.00.

Aloitusseminaari 2.3.18 Pajulahdessa

Hankkeen aloituseminaari alkaen klo:8.30 kaffella Pajulahdessa. Leena Koski Opetushallituksesta tulee avamaan hankkeen käyntiin. Huomioittahan tutustua kaikkiin hankehaun materiaaleihin etukäteen. Samoin peda.net käyttäjätunnuksien tekeminen vaaditkaan kaikilta JUUPEDA-koutseilta eli opistokohtaisilta koordinaattoreilta, jotta oman hankesivuston luominen ja päivitys onnistuu läpi hankkeen ajan. Voit käydä luomassa omat tunnuksesi omalla nimelläsi ohjeiden mukaisesti: https://peda.net/ohjeet/uusitunnus

Ilmoittautuminen on päättynyt 3. maaliskuuta 2018 klo 0.00.