Ammatillisen koulutuksen verkostohankkeiden yhteiskehittely

Yhdessä enemmän - urheiluopistoverkoston koulutusyhteisön asiantuntjuus käyttöön!

Tämä sivu on urheiluopistoverkoston ammatillisen koulutuksen verkostohankkeiden valmistelun työtila. Tämän työtilan kautta yhdistys viestii avautuneista hankehauista sekä valmistelee yhteishankkeen yhteisen työstötilan jalkauttaen näin hankevastuu koordinaattorille. Lisäksi sivulle on mahdollista jättää ideoita yhteisten hankkeiden synnyttämisen pohjalle.

HANKEHAUN PROSESSI KUVA.jpg