Hanketavoitteiden kuvittaminen

Hankkeen osatavoitteena oli kuvittaa urheiluopistopedagogiikkaa näkyvään muotoon. Toteutustavaksi päätettiin valita live-kuvitus, mikä toteutettiin loppuseminaarin esityksien tallenteiden pohjalta ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Kuvituksen ensimmäinen versio on on nähtävissä täällä. Kuvituksen viimeistelyä jatketaan kevään 2018 aikana siten, että jokaisella opistolla on käytössään oma pedagogiikkakortti oman koulutuksensa esittelyn tueksi.