6. Loppuseminaari

1.12.2017 Suomen urheiluopisto, Vierumäki

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin Vierumäellä joulukuun alussa. Seminaarin tavoitteena oli kirkastaa ja kiteyttää urheiluopistopedagogiikkaa hyvien käytänteiden sekä opistokohtaisen pedagogisen linjan esittelyn avulla. Loppuseminaarin ohjelma:

09:00-09:30 Aamukahvit Luentokaaren aula
09:30-09:45 Seminaarin avaus Emilia Jahkola, Suomen Urheiluopisto
09:45-12:00 Opistokohtaiset pedagogiikkaesitykset
12:00-13:00 Lounas Ravintola Wanha Sali, Kaskela rakennuksen 2. krs (kartalla nro 2b)
13:00-14:00 Työpajatyöskentely: urheiluopistopedagogiikka- käsitteiden selkiyttäminen pienryhmissä
14:00-14:45 Ryhmätöiden purku ja keskustelua
14:45-15:00 Hankehallinnon yhteenveto: laskutuksen päivämäärät sekä raportointiohjeet

Tämän lisäksi jokainen opisto valmistautui seminaariin ennakkotehtävän avulla:
Urheiluopistopedagogiikka: 24/7 -hankkeen yhtenä tavoitteena oli kirkastaa ja selkiyttää urheiluopistojen omaa sekä yhteistä pedagogiikkaa. Päätösseminaarin aikana jokainen organisaatio esittää oman opistopedagogiikkansa, jonka pohjalta livekuvittaja tuottaa yksilölliset pedagogiikkakortit. Esityksen kesto olisi hyvä olla noin 10 minuuttia ja mukaan voi liittää visuaalisia havainnointivälineitä, kuten power point- esityksen, videoita, kuvia jne. Esitys tulisi ilmentää oman organisaation tapaa toimia, muiden muassa erilaisten projektien, opetustyylien ja muiden ainutlaatuisuuksien kautta.

Loppuseminaariin osallistuminen oli mahdollista sekä skype-yhteyden että liveosallistumisen muodossa. Loppuseminaari taltiointiin sekä skype-että hangouts-tallenteina.

Työpajatyöskentelyn tuloksia..

Seminaarin viimeinen tehtävä oli käydä yhteisesti keskustelua urheiluopistopedagogiikkaa yhteisesti ilmentävistä käsitteistä: yhteistoiminnallinen oppiminen, tiimiopettajuus, digitaalisuus sekä yhteisölllisyys. Tämän lisäksi ryhmätyömuotoisissa työpajoissa oli mahdollisuus käsitellä myös muita käsitteitä, jotka ilmentävät urheiluopistopedagogiikkaa. Työpajatyöskentely fasilitoitiin kuuden keskustelupisteen ja fläppipaperin kera soveltaen learning cafe-menetelmää. Fläppien aiheet olivat: yhteisöllisyys, tiimiopettajuus, yhteistoiminnallinen oppiminen, digitaalisuus, jokin muu sekä kehitysideoita jatkoa ajatellen. Osallistujat jaettiin kuuteen pienryhmään, joista jokaisella oli oma kapteeni. Kapteenin tehtävävä oli fasilitoida oman ryhmäsnä keskustelua jokaisella fläpillä sekä toimia ajatuksien kirjaajana. Näin ollen jokainen pienryhmä pysähtyi yhteisten käsitteiden äärelle a' 10 min kirjaten samalla ajatuksen virtaa näkyvään muotoon fläpeille. Kierroksen jälkeen jokainen ryhmä palasi "kotifläpille" eli aloituspaikalleen ja kävi yhteenveto keskustelun kertyneistä ajatuksista. Tämän jälkeen fläpoein anti jaettiin yhteisesti kotiryhmän kapteenin toimesta, minkä aikana oli mahdollisuus kaikilla osallistua yhteiseen ajatuksien jakamiseen.

Työpajatyöskentelyssä tuli selkeästi ilmi se, että urheiluopistopedagogiikan käsite on vielä elävässä muodossa. Siinä nähdään paljon yhteneviä käsitteitä, toimintamalleja, käytänteitä sekä mahdollisuuksia, mutta myös samalla haasteita ja uhkia. Keskustelun lomassa tuli paljon esille kehitysideoita, joita meidän tulee verkostona että oppilaitoksina ratkaista, jotta ammatillisen koulutuksen reformin syvin henki toteutuu vahvana myös urheiluopistopedagogiikassa. Pääviesti työpajaporinoista oli kuitenkin se, että uo-verkoston opettajilla on varsin yhtenevä käsitys urheiluopistopedagogiista ja siihen liittyvistä käytänteistä niin mahdollisuuksien kuin kehitystarpeiden osalta. Vaikuttaa siis sille, että opistokohtaiset pedagogiikat ovat jäsentymässä entistä selvemmiksi prosesseiksi ja pedagogisiksi käytänteiksi. Näin ollen hankkeen aikana on onnistuttu luomaan yhteinen pedagoginen puheavaruus urheiluopistopedagogiikan ympärille. Yhteinen kieli ja yhteiset käytänteet auttavat verkostona jatkokehittämään urheiluopistopedagogiikkaa entistä tasalaatuisemmaksi ja laadukkaammaksi liikunta-alan ammatillisen koulutuksen toteutuksen muodoksi.