VERKOSTON YHTEISET HANKKEET

YHDESSÄ ENEMMÄN - hankkeet verkoston yhteisen kehittämisen välineenä eri sektoreilla

Urheiluopistot tekevät tiivistä yhteistyötä yhteisillä toimintasektoreillaan. Muutamia yhteistyösektoreita mainitaksemme..

Valmennuksekeskuksien keskeinen verkostoyhteistyön teema on valmennuskeskuksien roolin kehittäminen osana suomalaista urheilijanpolkua sekä urheiluakatemia ohjelmaa. Liikunta-alan ammatillisen koulutuksen alueella opistoverkosto on sitoutunut ammatillisen koulutuksen yhteiskehittämiseen niin koulutuksen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi kuin koulutuksen valtakunnallisen tasalaatuisuuden parantamiseen. Vapaansivistystyön aluuella urheiluopistojen yhteinen tehtävä on liikunnan yhteiskunnallisen tehtävän hoitaminen eli liikunnallisen ja terveellisen elämäntavan edistäminen kaikkien eri elämäkaaren vaiheissa olevien kansalaisten joukossa.

Verkostoyhteistyössä yhteiskehitämisen tulokselliseksi muodoksi eri sektoreilla ovat vakiintuneet erilaiset verkostohankkeet, joiden rahoittajan useimmiten toimii valtiolliset rahoituskanavat, kuten opetus- ja kulttuuriministeriö ja opetushallitus. Yhdistyksen rooli hankkeissa on usein koordinatiivinen sekä asiantuntijalisäarvoa tuottava hankekumppani. Yhdistys pyrkii viestimään ja tukemaan verkoston yhteishankkeiden näkyvyyttä sekä hannkeiden sisäistä ja ulkoista viestintää yhdistyksen verkko-olohuoneen avulla. Tältä sivulta pääsette seuraamaan urheiluopistoverkoston yhteishankkeiden kuulumisia; tavoitteita, toimenpiteitä sekä tuloksia.

Sivun vasemmasta laidasta klikkaamalla hankkeen nimeä, pääset tutustumaan meineillä oleviin / jo toteutuneisiin verkostohankkeisiin. Hankesivusto on päivityksen alla vuoden 2017 syksyn ja 2018 kevään välisen ajan, joten päivityksiä tapahtuu sivustolle pikkuhiljaa.

#yhdessäenemmän #urheiluopistoverkosto
logo.jpg