Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

UOY: Lausunto liikuntapoliittisen selonteon valmistelun tueksi 20.4.2018

Urheiluopistoverkosto käsitteli liikuntapoliittisen selonteon prosessia ja siihen liittyviä keskeisiä kysymyksiä verkoston jäsenistön ylimmän johdon yhteen kokoavilla hallintopäivillä Kuortaneelle 10.4.2018. Lausunnon yhteiseksi pohjaksi käytiin liikunnan yhteiskunnallisen asemointiin liittyvä työpajakeskustelu, jonka keskeisenä tuloksena syntyi viisikohtainen Urheiluopistojen yhdistys ry:n esitys liikuntapoliittisen selonteon valmisteluprosessin tueksi.

  1. Liikunnan yhteiskunnallisen arvotodellisuuden käsitteellistäminen osana yhteiskunnallista kontekstia
  2. Liikkumattomuuden ilmiön ratkaisun avaimiin tarttuminen
  3. Kohdennetun osaamisen kehittäminen
  4. Tiedolla johtamisen jalkauttaminen osaksi liikunnan edistämisen arkipäivää
  5. Lasten- ja nuorten aktiivisen ja liikunnallisen elämäntavan entistä vahvempi mahdollistaminen
Työpajakeskustelun esitysteemojen pohjalta Urheiluopistojen yhdistys ry. laati esitysmuotoisen lausunnon Opetus-ja kulttuuriministeriölle. Lausunto toimitettiin ministeriön 20.4.2018.

LAUSUNTO_Liikuntapoliittinen selonteko_Urheiluopistojen yhdistys_lähetys 200418.pdf

Urheiluopistoverkoston opettajien kehistypäivät Eerikkilässä 6.-7.6.2018

Urheiluopistojen opettajien kehityspäivät järjestetään Eerikkilän urheiluopistolla kesäkuun alussa!
Päivät kokoavat yhteen valtakunnallisen urheiluopistoverkoston opettajistoa yhteisten ajankohtaisten asioiden äärelle. Vuoden 2018 päivien teemana on: Vaikuttava opettaja - ammatillisen koulutuksen opettajuuden muutos.

Eerikkilässä tavataan!