Valtakunnalliset liikunnan koulutuskeskukset - Suomalaiset urheiluopistot

Yhdessä enemmän ja vaikuttavammin - Urheiluopistoverkoston kattojärjestö

Urheiluopistojen Yhdistys ry on aloittanut toimintansa vuonna 1988. Yhdistyksen jäsenet koostuvat 11 valtakunnallisesta liikunnan koulutuskeskuksesta eli urheiluopistoista.

Hallinto
Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa urheiluopistojen yhdistyksen hallitus. Hallituksen jäsenet ovat:
Lasse Mikkelsson, Liikuntakeskus Pajulahti (puheenjohtaja)
Jukka Leivo, Suomen Urheiluopisto (varapuheenjohtaja)
Anna Bertills, Solvallan Urheiluopisto
Petri Jakonen, Eerikkilän Urheiluopisto
Asko Härkönen, Kisakallion Urheiluopisto
Tiina Pyykkönen, hallituksen sihteeri

Yhdistyksen hallinnosta, vaikuttamistyöstä sekä verkostoyhteistyöstä vastaa päätoiminen pääsihteeri, Tiina Pyykkönen.

Toiminnan tarkoitus
Yhdistyksen tehtävänä on valvoa jäsenistönsä etuja, toimia niiden yhteistyöjärjestönä, kantaa vastuuta liikunnan koulutuskeskusten arvostuksesta sekä huolehtia liikunnan- ja urheilu yhteiskunnallisesta tehtävästä.

Yhdistys hakee ja koordinoi aktiiviesti urheiluopistojen yhteisiä kehittämishankkeita, tekee reaktiivista vaikuttamis ja edunvalvonta työtä mm. lausuntojen ja eri sektoreiden edustuspaikkojen kautta laaja-alaisesti suomalaisen liikunnan-, urheilun - ja hyvinvointikulttuurin eri kentillä. Keskeinen yhdistyksen tehtävä on erityisesti edistää liikunnan koulutuskeskuksien välistä keskinäistä vuoropuhelua sekä verkoston yhteiskunnallisen aktiivisuuden vahvitumista.

Toiminnan tavoitteet
Urheiluopistojen Yhdistyksen toimintaa ohjaa urheiluopistojen verkostostrategiassa linjatut toimenpide-ehdotukset. Yhdistys koordinoi verkostostrategia jalkauttamista oppilaitosten arkeen sekä suuntaa toiminnan kehittämistä. Verkoston yhteiset valinnat yhteiskunnallisten tehtävien toteuttamiseksi ovat
1) suomalaisen terveyden edistäminen liikunnan avulla

2) kilpa- ja huippu-urheilun edistäminen
3) liikunta-alan ammattilaisten kouluttaminen laadukkaasti ja työelämälähtöisesti .

Urheiluopistoverkoston strategia_2015-2020.pdf

Toimintatapa
Urheiluopistojen verkosto on syntynyt tarpeesta tiivistää ja vahvistaa urheiluopistojen välistä yhteistyötä, jotta yhteiset tavoitteiden saavuttaminen vahvistuu. Verkostoyhteistyön merkitys on myös kasvanut vuosien varrella suhteessa yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Verkostostrategian keskeinen "liima" - Yhdessä enemmän ja vaikuttavammin, konkretisoituu parhaimmillaan urheiluopistoverkoston kehittämishankkeiden yhteistyössä.