Tiedotteet kentälle

Steinerkasvatuksen liiton tarjoamat palvelut, syksy 2018

TAPAHTUMAT JA KURSSIT
 
YHTEISTYÖRYHMÄT
 • Jaostoille ja ryhmille ilmoitetaan sähköpostiryhmien kautta suoraan heidän omista tapaamisista ja muista asioista. Koulut ja päiväkodit huolehtivat itse, että heillä on tarpeellisilla listoilla henkilöitä, jotka tiedottavat asioista yhteisössä. Ilmoittautumiset / muutokset listoilla Pia Palen kautta. Laittakaa sähköpostin otsikoksi "MUUTOS SÄHKÖPOSTIRYHMIIN" ...viestit saattavat muuten hukkua (olen pahoillani, jotkut ovat joutuneet laittamaan useampia viestejä näistä asioista).
 • Useimmilla ryhmillä on omat sivut, joissa jaetaan ryhmien materiaaleja... näille sivuille on mahdollista saada lukumahdollisuuden lisäksi muokkausoikeudet - jolloin voi itse lisätä materiaalia ryhmän sivuille. Ryhmissä tavoitteena on lisätä niiden itseohjautuvuutta.
  Sivut löytyvät: Steinerkasvatus.fi –> Työtila–>  Lisätiedot ja opastus digitutoreilta tai liiton toimistosta Pialta. 
  HUOM. Jos kaivataan jonkun asian tiimoilta yhteistyösivuja, ottakaa yhteyttä Piaan!

  Toiminnassa olevat ryhmät:
 • Koulujaosto (steinerkoulujen opettajakuntien yhteistyöryhmä)
 • Varhaiskasvatusjaosto (steinerpäiväkotien yhteistyöryhmä)
 • Rehtorit
 • Taloushenkilöstö
 • Steinerkasvatuksen liiton hallitus 
 • IAK (arvioinninkehittämisryhmä)
 • ROUTE 68 (6-8 luokkien opetusta kehittävä ryhmä)
 • DIGISTEINER (steinerkoulujen digitutorien ryhmä)
 • WALDORF100 (Waldorf 100 juhlavuoden koulu- ja päiväkotikohtaisten yhteyshenkilöiden inforyhmä - tänne tulee myös bees&trees -teemaan liittyvät infot!)
 • Lisäksi muita pienempiä ryhmiä asioiden hoitamista varten.
SPEDA-TIEDOTE KAIKILLE KENTÄLLÄ TOIMIVILLE!
STEINERKOULUJEN JA -PÄIVÄKOTIEN TILATTAVISSA OLEVAT TYÖPAJAT YHTEISÖILLE
 • KEHU Visiotyöpaja - tavoitteena on kehittää ja huoltaa koulun/päiväkodin henkilöstön (+mahdollisesti myös johtokunnan) yhteistä visiota koulusta, erityisesti steinerpedagogiikan näkökulmasta. Toteutetaan resto-menetelmillä. Kesto 4-6h. Yleensä 2 vetäjää.
 • OLA-työpaja jossa opettajakunta tutustuu ja testaa vertaistukikeskustelu-menetelmää ja pohtii miten sen toteuttaminen säännöllisesti koulussa parantaisi omaa työskentelyä, yhteistä työskentelyilmapiiriä, koulun pedagogista laatua, jne. Toteutetaan myös osittain resto-menetelmillä. Kesto 3h. Yleensä 2 vetäjää.

  Maksullisia. Hinnat 350-600€ välillä. Tilaukset Pian kautta.

 • PS. samaa "OLA" aihetta käsittelee tämä kurssi: OPETTAJIEN VERTAISTUKI - KESKUSTELUMENETELMÄKOULUTUS (OLA) 14.-15.9. ELIAS-KOULULLA - ilmoittautumiset tämän linkin kautta (max 3 osallistujaa / yhteisö).
Hyvää syksyä kaikille!
Tapaamisiin!
 
t. Pia