Työtila

Steinerkasvatuksen kentän yhteinen työhuone

 • Nämä sivut ovat steinerkoulunopettajien, varhaiskasvattajien ja muun henkilöstön sekä hallinnon yhteistä kehittämis- ja suunnittelutyötä varten.
 • Osaa sivuista pääsee lukemaan vain, jos on liittymisavain - sen saat Steinerkasvatuksen liiton toimistosta.
 • Voidaksesi toimia näillä sivuilla luovasti - luo itsellesi peda.net tunnukset! Ohjeet täällä!

VARHAISKASVATUSJAOSTO = Steinerpäiväkotien yhteistyösivut
KOULUJAOSTO
= Steinerkoulujen opettajakuntien yhteistyösivut
IAK
= INNOKKAIDEN ARVIOIJIEN KONKLAAVI = Steinerkoulujen oppilas- ja opiskelija-arvioinnin kehittämisryhmän yhteistyösivut
DIGISTEINER = Steinerkoulujen digitutoreiden yhteistyösivut
ACTS = Luovien ajattelun taitojen -projektisivut
KOLMIKANTA = Steinerkoulujen ja -päiväkotien hallinnon yhteistyösivut

MATERIAALIPANKKI - suunnitteluvaiheessa vasta

 

 • KOULUJAOSTO
  - kansallinen steinerkoulujen pedagogisen toiminnan yhteistyöfoorumi. Puheenjohtajina Katariina Niinistö ja Saara Mustakallio Tampereen steinerkoulusta.
  Yhteystiedot: katariina.niinisto@steinerkasvatus.fi
 • VARHAISKASVATUSJAOSTO
  - kansallinen steinerpäiväkotien pedagogisen toiminnan yhteistyöfoorumi. Puheenjohtajana Laura Säilä Steinerpäiväkoti Mesimarjasta.
  Yhteystiedot: laura.saila@steinerkasvatus.fi