Vaihe 1: Vertaistyöskentely opettajakunnassa

VERTAISTYÖSKENTELY OPETTAJAKUNNASSA (vaihe 1)

Tavoitteet:

 • Konkreettinen apu ongelmien ratkaisemiseen
 • Ammatillisen yhteistyön ja sosiaalisten suhteiden parantaminen
 • Yhteisöllisyyden, jakamisen ja avunannon kulttuurin lisääminen kouluissa

Avainasiat:

 • sosiaalinen turvallisuus tilanteessa
 • tila ja aika ammatilliselle kehittymiselle
 • luottamuksen, arvostuksen ja yhteisöllisyyden lisääntyminen kollegiossa.

Miten tapahtuu:

 • Koko opettajakunta koulutetaan työtapaan
 • Opettajakunta (ainakin 90% koulun opettajista) jaetaan heterogeenisiin 5-6 hengen ryhmiin.
 • Ryhmät kokoontuvat joka toinen viikko 1 tunnin. - yhteensä 15-17 kertaa kouluvuoden aikana.
 • Jokainen ryhmän jäsen tuo vuorollaan tapaamiseen aiheen. Aihe voi olla mikä tahansa omaan työhön liittyvä kysymys tai ongelma (liittyä metodiin, opetusainekseen, vuorovaikutukseen etc.)
 • Vertaistyöskentelyssä käytetään tiettyä runkoa, joka on todettu toimivaksi; (ammatillisen vuorovaikutuksen syventyminen, konkreettisen avun saaminen ja muut tavoitteet / avainasiat.)
 • Vertaisryhmätyöskentely on luottamuksellista toimintaa ja kaikki mikä tulee esiin ryhmien tapaamisissa - pysyy ryhmien tapaamisissa.
 • Opettajakunnassa järjestetään yhteinen palautekeskustelu, jossa käydään läpi yleisellä tasolla opettajien kokemuksia työskentelytavasta ½ - yhden vuoden kuluttua prosessin aloittamisesta.
 • Ryhmät pyritään pitämään samoina n.2 vuotta. (Jos prosessi jatkuu)

 • Koulun opettajakunta päättää halutessaan vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta 2.vaiheen mukaan ottamisesta. (Ja siitä vuoden kuluttua 3.vaiheesta).