OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN – OLA ja VERKE

OLA - OHJELMA

Opetuksen laadun kehittäminen on jokaisen opettajan tehtävä. Sen tukemiseksi ollaan kehittämässä steinerkouluille ja -päiväkodeille yhteistä ohjelmaa. Ohjelma on muunnelma Saksan steinerkouluissa käytössä olevasta ohjelmasta.


OPETUKSEN LAADUN KEHITTÄMINEN STEINERKOULUSSA - SUOMI (OLA-OHJELMA)

Tavoitteet:

 • Parantaa koulujen opettajien ammatillista yhteistyötä
 • Antaa yksittäisille opettajille konkreettista apua omaan työhön
 • Tätä kautta parantaa ja kehittää opetuksen laatua steinerkouluissa

Perusperiaatteet:

 • Koulun opettajakunta päättää miten edetään:
  aloitukseen tarvitaan että ainakin 90% koulun opettajakunnasta päättää sitoutua
 • Sitoutuminen ensin vaiheeseen 1.  yhdeksi vuodeksi.
 • Sen jälkeen opettajakunta päättää miten jatketaan.

Vaiheet:

 1. VERKE 
  • Koko opettajakunta koulutetaan työtapaan 
  • Steiner-Tutorit kouluttamassa, suunnittelemassa, järjestämässä ja tukemassa toimintaa
  • Säännöllinen työskentely - ryhmien tapaamiset samanaikaisesti 2 viikon - kuukauden välein 
 2. OPETTAJAN MENTOROINTI
  • Koulu tarjoaa opettajilleen mahdollisuuden yhteisön ulkopuoliseen mentoriin (Steinerkasvatuksen liiton mentoriverkosto).
 3. OPETTAJAN VERTAISMENTOROINTI
  • Opettajakunta koulutetaan vertaismentorointimenetelmään. 
  • Koulu järjestää sisäisesti toiminnan resurssoinnin. 
  • Steinerkasvatuksen liiton mentoriverkosto on tukena.
Hinta ja resurssit
 • Vaiheissa 1 ja 3 opettajakunnan koulutus metodin käyttöön on maksullista.
 • Vertaistyöskentelyn (1) tulisi tapahtua opettajankokousaikana eikä lisätä työaikaa.
 • Ulkoisten mentorien (2) työ on maksullista. Palkkio ja/tai sijaiskulut tulee koulun kustannettaviksi.
 • Vertaismentoroinnin (3) hinta riippuu koulun sisäisistä järjestelyistä.

OLA SUOMI – ASKELEET ETEENPÄIN KANSALLISELLA TASOLLA

Tarkoituksena on auttaa kouluja tekemään omaa laatutyötä selkeämmin ja järjestelmällisemmin. Ja nimenomaan tekemään sitä. Se, että Steinerkasvatuksen liitolla on säännöissään tehtävänä valvoa steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti-nimen käyttöä edellyttää, että meillä on Suomen tasolla tarjolla erilaisia tukitoimia, joilla koulut ja päiväkodit voivat omaa toimintaansa kehittää. Näitä konkreettisia tukitoimia ovat jo olemassa oleva KEHU-ohjelma (Steinerpedagogiikan kehittämisen ja huolehtimisen -ohjelma) sekä nyt käyntiin pyörähtävä OLA (Opetuksen laadun kehittäminen -ohjelma).

Steinerkoulut päättävät itsenäisesti mitä ohjelmia käyttävät laadunhallinnassaan. Steinerpäiväkodeille on kehitteillä oma auditointimenetelmä.

OLA-ohjelman tavoitteet kansallisella tasolla:

 • Tarjota kouluille ja päiväkodeille toimiva työkalu, jolla opettajien ja kasvattajien on mahdollista kehittää systemaattisesti ja konkreettisesti omaa työtään.
 • Koulu ja -päiväkotiyhteisöjen ammatillisen yhteistyön kehittäminen yhteisöjen sisällä.
 • Tukea ja ylläpitää sellaista ohjelmaa, joka voidaan dokumentoida ja esittää myös vanhemmille / viranomaistahoille yhtenä olemassaolevana ja mahdollisena laadunhallintajärjestelmänä.
 • Vahvistaa yhteisöjen steinerpedagogista laatua.
 • Muokata tästä mallista steinerpäiväkodeille sopiva ohjelma.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä