Perehtyminen steinerpedagogiikkaan

Steinerkasvatuksen liiton perehtymissuositus

Steinerkoulujen erityistehtävänä on tarjota steinerpedagogista opetusta. Erityistehtävän vuoksi
opettajan on kelpoisuuden lisäksi oltava perillä steinerpedagogiikan ihmiskäsityksestä ja käytän-
nöistä sekä opettajan itsekasvatuksesta. Jos opettajalla ei ole perehtyneisyyttä steinerpedago-
giikkaan, on mahdollista hankkia perehtyneisyys oman työn ohella kohtuullisessa ajassa.

Kaikkien etu on, että kouluilla on mahdollisimman yhtenäiset opettajien perehdyttämissuosituk-
set ja -käytännöt. Siksi Steinerkasvatuksen liitto on laatinut perehtyneisyyssuosituksen, joka on
vapaasti kaikkien koulujen käytössä.

Koulut toteavat itse opettajan perehtyneisyyden: paras ja ajankohtaisin tieto opettajan perehty-
neisyydestä on juuri opettajan omassa koulussa.

  • Perehtyneisyysopintojen laajuudeksi Steinerkasvatuksen liitto suosittelee 15 opintopistettä
    (1 op. = 27 tuntia), joka koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Katso liitteenä oleva dokumentti.

Liitteet:

Perehtyneisyyssuositus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä