Koulut puutarhassa

Oppimisympäristönä puutarha

Näyttökuva 2018-4-4 kello 16.30.40.png
Steinerkoulun kansainvälisessä opetussuunnitelmassa puutarhakasvatus mainitaan omana oppiaineenaan, jota opiskellaan vuosiluokilla 6-10. Tuona aikana oppilaille kertyy monipuolista tietoa ja osaamista puutarhatöistä vihannesten viljelystä hedelmäpuiden varttamiseen ja mehiläistenhoitoon. Suomessa tämä järjestelmä on käytössä Vantaan steinerkoulussa.

Muissakin steinerkouluissa puutarhakasvatuksella on aina ollut merkittävä rooli. Esimerkiksi monet 2-3 -luokat viljelevät omaa palstaa kolmosluokan talonpoikaisjakson osana.

Tällä hetkellä monissa kouluissa pohditaan, miten puutarhakasvatuksen roolia koulun arjessa saataisiin kasvatettua entisestään. Rudolf Steiner skolan i Helsingfors ja Helsingin Rudolf Steiner -koulu ovat ottaneet koulun ulkopuoliset puutarhakasvattajat mukaan kehittämistyöhön.

Yhteistyön hedelmänä on syntynyt käsikirja steinerkoulun puutarhakasvatuksesta. Koulut puutarhassa! Käsikirja koulujen monialaiseen puutarhaoppimiseen sisältää monialaisten puutarhaoppimiskokonaisuuksien kuvaukset vuosiluokille 1-9, sekä monipuolisia puutarhakasvatukseen liittyviä tehtäväideoita eri oppiaineille. Materiaalin voi ladata alta ja ottaa minkä tahansa koulun käyttöön soveltuvin osin tai vaikka kokonaan!
Näyttökuva 2018-4-4 kello 16.30.21.png

Liitteet:

Koulut puutarhassa -käsikirja