Koulujaosto

Koululiikkeen pedagoginen sydän

Steinerkasvatuksen liiton koulujaostossa on opettajaedustus jokaisesta steinerkoulusta.

Nämä sivut ovat koulujaoston työskentelytilaa.

MIKÄ:

  • Koulujaosto on Suomen steinerkoulujen ‘yhteinen opettajainkokous’. Tätä korostaa se, että tulevana toimintakautena kokoonnumme neljä kertaa, aina torstai-illasta perjantai iltapäivään.
  • Jokaisesta steinerkoulusta on kutsuttu mukaan 2 edustajaa.

KOULUJAOSTON TEEMAT 2017-2018

  • opettamisen pedagogisen laadun kehittäminen steinerkouluissa.
  • pedagogiikan perustoista kohti satavuotiasta steinerkoulua