KEHU

Yhteisön steinerpedagogisen laadun kehittämisen ja huolehtimisen ohjelma = KEHU

Kehu-ohjelman tavoitteena on yhteisössä yhdessä keskustellen löytää ja valita ne steinerpedagogiikan toteutumista tukevat asiat joita lähdetään yhteisön sisällä vahvistamaan Kehu prosessissa tehdään ja toteutetaan suunnitelma ja arvioidaan sen onnistuminen. 

Steinerkoulujen ja -päiväkotien toiminta perustuu Rudolf Steinerin (1861-1925) Ihmisoppi -esitelmäsarjassa (1919) esittämiin ajatuksiin. Steinerkoulu- ja steinerpäiväkoti-nimen käyttö edellyttää steinerpedagogiikan keskeisimpien elementtien toteutumista kouluissa ja päiväkodeissa. Euroopassa kaikki Rudolf Steinerin nimeen yhdistettävä kasvatus ja koulutus on suojattu tavaramerkillä, jonka omistaa Bund der Freien Waldorfschulen. Nimenkäytön suojaamista ja steinerpedagogisen laadun varmistamista varten on Steinerkoulujen kansainvälisessä foorumissa laadittu kuvaus steinerpedagogiikan peruspiirteistä. Peruspiirteet I ja Peruspiirteet II. Steinerpäiväkodeille on myös määritelty omat peruspiirteensä.

Suomessa steinerpedagogisen laadun valvontatehtävää hoitaa Steinerkasvatuksen liitto. Valvonta perustuu luottamukseen ja itsearviointiin. Yhteisön steinerpedagogista laatua tulee kehittää ja huoltaa jatkuvasti. Yhtenä vaihtoehtona on KEHU-prosessi. Se suositellaan toteutettavan steinerkouluissa ja -päiväkodeissa 1-2 vuoden sykleissä.

KEHU-prosessi on kolmiosainen. 

  1. Henkilökohtainen kysely koko yhteisön henkilöstölle ja hallinnolle. Kyselyn pohjana ovat kuvaukset steinerpedagogiikan peruspiirteistä. Kyselyn yhteenvetoa ja tuloksia käytetään prosessin toisessa ja kolmannessa osassa. 
  2. Koko yhteisön yhteinen visio-työskentely. KEHUn visiotyöpajassa saadaan koko yhteisön ääni kuuluviin. Työpajan aikana etsitään yhdessä ne asiat joihin päätetään puuttua heti ja tehdään konkreettinen toimintasuunnitelma. Visiotyöpajan vetävät kaksi kouluyhteisön ulkopuolista henkilöä, joilla on restoratiivisen koulusovittelijan koulutus. Steinerkasvatuksen liitto koordinoi KEHU visiotyöpajojen vetäjiä. Työpajat ovat maksullisia kouluille. (Vetäjien sijaiskulut, matkat, ruokailut ja mahd. yöpyminen). Visiotyöpaja kestää 5-6 tuntia.
  3. Yhteisön yhteinen KEHU-arviointityöskentely, jossa kirjataan kuinka suunnitellut asiat ovat toteutuneet. 

Lisätietoja

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä