Kevätkokous 2019

Kevätkokouskutsu 2019

Steinerkasvatuksen liiton

Yhdistyksen kevätkokous 5.4.2019

Paikka: Rovaniemen kirjasto, Jorma Eton tie 6, 96200 Rovaniemi

Aika: 5.4.2017 klo 16.15

Kokousedustajalla tulee olla valtakirja!
VALTAKIRJAPOHJA

Kokouksessa käsitellään
sääntömääräiset asiat
.

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä
  6. Esitellään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  9. Kokouksen päätös.