Toimintasuunnitelmat

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Steinerkasvatuksen liitto

Vuoden 2019 päätavoitteet

 • Juhlistaa WALDORF-100, steinerkasvatuksen satavuotisjuhlavuotta monin eri tapahtumin.
 • Lisätä vertaismentoroinnin muotoja steinerkouluissa ja kehittää auditointia steinerpäiväkodeissa.
 • Järjestää pedagogiikkaa syventäviä koulutuksia, kursseja ja seminaareja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • Työskennellä steinerpedagogisen varhaiskasvattajan ja steinerpäiväkodin johtajan kelpoisuusasian eteenpäin viemiseksi.

Vuoden 2019 päätapahtumat

 • Alumnien ilta varainkeruutapahtuma 
 • Educa-messut 25.-26.1.2019
 • Joukkorahoituskampanja juhlavuoden rahoittamiseksi 1.2.-10.3.2019
 • #AWF, Amzing Waldorf Festival Suomenlinnassa 22.5.2019
 • Suomi Areena 15.-19.7. Porissa
 • Opettajapäivät 1.-4.8.2019 Helsinki
 • Bees&Trees viikot syyskuussa kouluissa ja päiväkodeissa
 • WALDORF 100 -päivä 19.9.2019 kautta Suomen
 • The Nordic Waldorf Kite Day 26.9.2019
 • Juhlavuosikonsertti
 • Steinerväen juhlaristeily
 • #Peruskiviseminaarit (yhteistyössä Pedagogisen osaston kanssa)
 • Jaostojen (Koulujaosto, Varhaiskasvatusjaosto, Rehtorit, Taloushenkilöstö) toiminta
 • Digitutorien toiminta (yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa)
 • Steinerkasvatus-lehti (ilmestyy 1-2 kertaa)

Toimintasuunnitelma 2018

Toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Steinerkasvatuksen liitto

Vuoden 2018 päätavoitteet

 • Valmistautua vuoden 2019 juhlavuoteen mm. syventämällä pedagogista työskentelyä #peruskiviseminaareissa
 • Kehittää steinerkasvatuksen kentän arviointityöskentelyä (IAK)
 • Tutustua lähemmin opetuksen pedagogisen laadun kehittämisen ohjelmaan (OLA) ja aloittaa työ sen parissa ja vahvistaa KEHU-ohjelmaa sen rinnalla.
 • Järjestää pedagogiikkaa syventäviä koulutuksia, kursseja ja seminaareja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
 • Varhaiskasvatusjaoston tavoitteena on kehittää auditointia steinerpäiväkodeissa.
 • Tuoda ACTS-projektin avulla luovan ajattelun taitojen opetus ja arviointi erityisesti lukioihin.

Vuoden 2018 päätapahtumat

 • stVASU juhlaseminaari 19.1.2018
 • Educa-messut 26.-27.1.2018
 • Opetuksen pedagogisen laadun kehittäminen -seminaari 9.-10.2.2018 (OLA)
 • ACTS-seminaari 22.-23.2.2018 ‘Mikä mahdollistaa luovuuden lukiossa?’
 • IAK-toiminta
 • #Peruskiviseminaarit (yhteistyössä Pedagogisen osaston kanssa)
 • Jaostojen (Koulujaosto, Varhaiskasvatusjaosto, Rehtorit, Taloushenkilöstö) toiminta
 • Digitutorien toiminta (yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa)
 • Steinerkasvatus-lehti
 • Pedagoginen viikko - opettajapäivät yhteistyössä Steinerforumin ja Snellman-korkeakoulun ja Pedagogisen osaston kanssa. esim.  6.-10.8.2018

Toimintasuunnitelma 2017

Steinerkasvatuksen liitto ry

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017


Vuoden 2017 aikana


 • Vahvistetaan steinerpedagogisen laadun kehittämistä ja huoltamista jäsenyhteisöissä kehittämällä edelleen KEHU-ohjelmaa.
 • Näytään toisten koulutustoimijoiden rinnalla EDUCA-messuilla. Messut ovat samalla harjoitusta 100-vuotis juhlavuoden näkyvyystempauksiin.
 • Tarjotaan jäsenistölle mahdollisuuksia syventää steinerpedagogiikan perustan tuntemusta eri seminaareissa, joita järjestetään yhteistyössä muiden pedagogisten ja antroposofisten toimijoiden kanssa.
 • Tehdään yhteistyötä Suomen Sovittelufoorumin kanssa ja edistetään RESTO-menetelmän jalkautumista kentälle.
 • Muutetaan tiedotuspolitiikkaa: sähköinen tiedotus tulee entistä voimakkaammin esille. Painetussa materiaalissa säilytetään laadukas ote, julkaisuja harvennetaan, mutta laajennetaan kooltaan ja painosmäärältään.
 • Aloitetaan varautuminen steinerkoululiikkeen 100-vuotis juhlavuoteen (2019) keräämällä lahjoituksia juhlavuoden menoja varten.
 • Uudistetaan yhdistyksen säännöt.

Perustoiminta

 • Jaostotoiminta on kansallisen toiminnan ydin. Eri jaostoissa käsitellään kentän eri alueiden yhteisiä asioita: Koulujen, päiväkotien, rehtorien, talouden, vanhempien. Jaostot tekevät tiiviisti yhteistyötä liiton hallituksen kanssa.
 • Työryhmät kokoavat ajankohtaisten aiheiden äärelle motivoituneen porukan, joka työskentelee asian edistämiseksi yleisten kokousten ulkopuolella.
 • Kansainvälinen toiminta on osa steinerkoululiikkeen olemusta. Kansainväliset yhteistyöprojektit ja tietojen jakaminen on tärkeä osa liiton toimintaa.
 • Hallitus (ent. johtokunta) koordinoi kokonaistoimintaa.
 • Toimisto tiedottaa ja palvelee osa-aikaisesti.

Tapahtumat vuonna 2017

 • Educa (tammikuu)
 • Talviseminaari (helmikuu)
 • ACTS-seminaari (elokuu)
 • ENSWAP-tapaaminen (syyskuu)