Koulutus

Steinerkasvatuksen liiton perehtymissuositus

Perehtyneisyyssuositus

Steinerkoulujen erityistehtävänä on tarjota steinerpedagogista opetusta. Erityistehtävän vuoksi

opettajan on kelpoisuuden lisäksi oltava perillä steinerpedagogiikan ihmiskäsityksestä ja käytän-
nöistä sekä opettajan itsekasvatuksesta. Jos opettajalla ei ole perehtyneisyyttä steinerpedago-
giikkaan, on mahdollista hankkia perehtyneisyys oman työn ohella kohtuullisessa ajassa.

Kaikkien etu on, että kouluilla on mahdollisimman yhtenäiset opettajien perehdyttämissuosituk-
set ja -käytännöt. Siksi Steinerkasvatuksen liitto on laatinut perehtyneisyyssuosituksen, joka on
vapaasti kaikkien koulujen käytössä.

Koulut toteavat itse opettajan perehtyneisyyden: paras ja ajankohtaisin tieto opettajan perehty-
neisyydestä on juuri opettajan omassa koulussa.

Perehtyneisyysopintojen laajuudeksi Steinerkasvatuksen liitto suosittelee 15 opintopistettä
(1 op. = 27 tuntia), joka koostuu seuraavista kokonaisuuksista:

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti