Teema: Luovuus kasvatuksessa 4/2017

Kuvataideopettaja virittää aivoja – Marjukka Stenlundin haastattelu

taidehistoria_ym_espoo_2017.png
Espoon Steinerkoulun kuvataideopettaja Marjukka Stenlundin mielestä oppilaat saavat luovuutensa ilmi keskittyessään. – Kuvataideopettajana olen aika vaativa, ohjaan oppilaita aika paljon ja vaadin heitä paneutumaan työhönsä ja tekemään mahdollisimman hyvää jälkeä. Hutaisten ei luovuus kuki.

IMG_20170905_191112_resized_20171215_124232819.jpg

– Luovat kyvyt saa käyttöönsä kun on paljon harjoitusta ja kokemusta tekemisestä. Jäljittelyvaiheella on tärkeä paikkansa myös kuvataideopetuksessa, toteaa Marjukka Stenlund.
– Opettajan pitää jaksaa ohjata oppilaita, opastaa alkuun ja eteenpäin, niin että nämä kyvyt on mahdollista löytää omassa työskentelyssä. Kuvataideopetus on paljon taitojen harjoittamista ja myös havainnoimisen ja hahmottamisen harjoittelua. Oma ilmaisu kehittyy vähitellen. Usein 8.luokan paikkeilla oppilaat alkavat paneutua enemmän omaan työskentelyynsä ja silloin myös persoonallinen jälki alkaa näkyä selvemmin.

– Kaikille on mahdollista ilmaista itseään visuaalisesti. Nykyään elämme kuvien täyttämässä maailmassa, jolloin jokaisella täytyy olla suhde kuvallisuuteen. Miten sen paremmin muodostaisi kuin itse tekemällä. Siksi tekniikoissa täytyy olla monipuolisuutta, nuoret ovat erilaisia ja erilaiset työtavat puhuttelevat eri oppilaita, Marjukka toteaa ja kertoo esimerkkinä, että usein japanilainen tussitekniikka tuo esiin oppilasta itseäkin hämmästyttäviä lopputuloksia: “Teinkö minä tuon?” Se on aivan mahtavaa!

Marjukka pitää kuvataideopetusta tärkeänä kaikelle oppimiselle ja luovuuden taitojen kehittymiselle.

– Sen huomaa kun oppilaat ovat saaneet työskennellä säännöllisesti kuvataiteiden kanssa jatkuvasti monia vuosia. Silloin konkreettinen työn aloittaminen ja asettuminen tekemisen tilaan on luontevaa.

– Opettajana minä annan oppilaille ja opiskelijoille haasteita, jokainen kuvataidetyö on itseasiassa kuin arvoitus, joka pitää ratkaista. Miten annettu aihe ja tekniikka yhdistetään? Marjukka kertoo 6.luokan kuusimetsämaalauksesta, jossa opettaja antaa itseasiassa hyvinkin tarkat ohjeet värien käytölle. Silti jokainen oppilas ratkaisee itsenäisesti omassa työssään toteutuksen. Siinä se luovuus tulee näkyväksi.

– Yhteiset projektit ja ryhmätyöt ovat upeita. Niissä oppilaat oivaltavat toisiltaan: “ai jaa, tän voi tehdä näinkin”. Oppiainerajat ylittävissä projekteissa opiskelijat ovat oppineet soveltamaan taitojaan myös muussakin tekemisessä ja muissa oppiaineissa. Tämä jatkuva taiteellinen ja luova tekeminen virittää aivoja, siinä ihan vaivihkaa aktivoituu erilaiset ratkaisutaidot. Ja niistä on hyötyä ihan kaikessa tässä elämässä.

Jotta pystyy olemaan luova, aivot tarvitsevat myös lepoa. Tähän voi auttaa myös maalaaminen, piirtäminen tai muovailu. Eräs uusi 10.lk:n tyttö huokaisi, että tämähän on terapiaa, kun hän maalasi märkää märälle -tekniikalla ensimmäistä kertaa elämässään.

Kuvataideopettajana Marjukka kulkee jatkuvasti aistit auki. – Käyn paljon taidenäyttelyissä ja maalaan itsekin, kokeilen uusia tekniikoita. Ideoita opetukseen voi syntyä missä vain. Tässä työssä on antoisaa, kun näkee lasten ja nuorten kehityksen. Sen, miten murrosikä sekoittaa välillä pakan, ja miten siitä taas selvitään. Steinerkoulunopettajan työ on hyvin luovaa, luovaa luovimista, on suuri vapaus mutta selkeät reunaehdot pedagogiikassa ja opetussuunnitelmassa. Opettajan on pysyttävä hetkessä mukana. Luokkaan mennessäni minulla on aina varasuunnitelma takataskussa - sillä se mitä olen alunperin suunnitellut oppitunnin varalle, ei olekaan aina välttämättä se paras ratkaisu.

  • Lue Steinerkasvatuksen printtilehdestä “Lukio-opintoja luovasti” Espoon Steinerkoulun opettajien juttu yhteisestä monialaisesta kurssista!
  • Lisää oppilastöitä on nähtävissä sivulla: Ikkuna oppilastöihin

Teksti: Pia Pale

Kuvat: Espoon Steinerkoulun oppilastöitä