Lyhyesti

Steinerpedagogiikan ideana on...

  • kasvattaa ihmistä kokonaisuutena
  • ottaa opetuksessa huomioon ihmisen kasvun ja kehityksen eri herkkyyskaudet
  • kehittää tasapainoisesti tahtoa, tunnetta ja ajattelua
  • kasvattaa aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä
  • tehdä oppimisesta kiinnostava ja luova tapahtuma