≡ Navigointi

Tapahtumat

Kalenteri

Yhdistyksen kevätkokous 2017

Steinerkasvatuksen liiton kevätkokous 21.4.2017
Paikka: Helsingin Rudolf Steiner -koulu, Lehtikuusentie 6

Ilmoittautuminen kokoukseen:
Kokouspäivän aikataulu:
12.00 ruokailu (ennakkoilmoittautuminen)
13.00 Waldorf 100 BIG BANG! - Open space jossa kootaan ja kultivoidaan ideoita!
16.00 Liiton vuosikokous
17.00 Lopetus
Kokouksen esityslista:
  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen; valitaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Hyväksytään uudet jäsenet ja päätetään eroavista jäsenistä
  6. Esitellään tilinpäätös, yhdistyksen vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
  8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille.
  9. Sääntömuutosesityksen toinen hyväksyminen
  10. Kokouksen päättäminen


Liitteet:

Valtakirjapohja