Steinerkasvatuksen liitto

Lapsilähtöisen pedagogiikan puolestapuhuja

Steinerkasvatuksen liitto ry on kaiken steiner­pedagogisen toiminnan katto- ja yhteistoimintajärjestö Suomessa.

Suomessa toimii:

  • 24 steinerkoulua, joissa on yhteensä n. 5000 oppilasta
  • Kaikki koulut toimivat virallisen opetuksenjärjestämisluvan alla
  • Kouluista 9 antaa lukio-opetusta
  • Kouluista 3 on hoitopedagogisia erityiskouluja
  • 37 steinerpäiväkotia / koulun yhteydessä olevaa esiopetusryhmää, joissa on yhteensä n. 1000 lasta.
  • 11 muuta steinerpedagogista yhteisöä.

Toiminta

Steinerkasvatuksen liitto toimii Suomen steinerkoulujen, -päiväkotien ja steinerpedagogisten yhteisöjen yhteistyöjärjestönä ja edustaa steinerpedagogiikkaa Suomessa jäsenjärjestöjensä rinnalla.

Yhdistyksen tarkoituksena on myös steinerpedagogisia päämääriä toteuttavien yhteisöjen toimintaedellytysten edistäminen, jäsenten taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä säätelevän lainsäädännön seuraaminen, jäsenten ja yhteiskunnan välisten suhteiden sekä taloudellisten toimintaresurssien riittävyyden varmistaminen.

Steinerkasvatuksen liitto on myös erittäin kiinnostunut nykyajasta - kasvatuskeskustelusta Suomessa ja maailmalla. Etsimme aktiivisesti uusia yhteyksiä ja uudenlaisia yhteistyönmahdollisuuksia rikastaaksemme steinerkasvatuksen kenttää Suomessa. Tämän takia olemme myöskin mukana Otavan opiston Osuuskunnassa.

Tehtävien toteuttamiseksi liitto mm. antaa lausuntoja, pitää yhteyttä päättäjiin, järjestää ja tukee steinerpedagogista tutkimus- ja selvitystyötä, esitelmä-, näyttely-, kurssi- ja seminaaritoimintaa sekä julkaisee steinerpedagogista kirjallisuutta sekä Steinerkasvatus -lehteä.

Yhdistys toimii myös yhteistyössä kansainvälisen steinerpedagogisen liikkeen kanssa.

Steinerkasvatuksen liiton johtokunnan puheenjohtaja on Helena Sandell. Liiton johtokunta toimii steinerpedagogiikan yhteistyö- ja asiantuntijaryhmänä joka käsittelee monia erilaisia steinerpedagogiikkaan ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä.

Historia

Steinerkasvatuksen liitto ry perustettiin 4.10.2008 Espoossa. Liiton perustamisajatuksena oli koota kaikki steinerpedagoginen toiminta yhden yhdistyksen piiriin ja näin selkiyttää sekä voimistaa steinerkasvatuksen kenttää Suomessa.

Steinerkasvatuksen liitto jatkaa yli 50 vuotta vanhaa perinnettä ja yhdistää Steinerpedagogiikan seuran ja Steinerpedagogisten yhteisöiden toiminnot.


Steinerkasvatuksen liiton edeltäjä, Steinerpedagogiikan seura on edustanut steinerpedagogiikkaa Suomessa jo ennen ensimmäisen steinerkoulun perustamista Suomeen. Steinerkasvatuksen liiton ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Jarno Paalasmaa. Aiempia seuran puheenjohtajia ovat olleet mm. Reijo Wilenius, Marja Dahlström, Lea Blåfield ja Simo Taimi.

Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtajat:
2008-2012 Jarno Paalasmaa
2013-2016 Kirsi Perttola-Ylinampa
2017-2024 Helena Sandell

Yhteystiedot www.steinerkasvatus.fi liitto@steinerkasvatus.fi p. 044 765 0044

Toiminnanjohtaja: Pia Pale – pia.pale@steinerkasvatus.fi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä