Tutkimus

Hyvästä lapsuudesta seuraa hyvä aikuisuus

2017-06-15 18.31.07.jpg
Lapsen parhaaksi -konferenssiin osallistujia kesäkuussa. 2017. Steinerpedagogiikkaa edustivat seminaarissa Steinerkasvatuksen liiton puheenjohtaja Helena Sandell ja IASWECE:n (International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education) puheenjohtaja Clara Aerts. Kuva: Michiel Matthes.

Kesäkuun puolessa välissä Tieteiden talolla kokoontui iso joukko lapsuuden puolustajia ja asiantuntijoita kirjan julkistamistilaisuutena toimineeseen Lapsen parhaaksi -konferenssiin.

Professori Lea Pulkkisen yli 40 vuotta kestäneestä Lapsesta aikuiseksi -seurantatutkimuksen tuloksista on syntynyt kirja. Pulkkinen on kirjoittanut teoksen Human development from middle childhood to middle adulthood: Growing up to be middle-agedyhteistyössä tutkimusjohtaja Katja Kokon kanssa.

Kansainvälistäkin huomiota herättänyt tutkimus alkoi vuonna 1968, kun tutkittavat olivat 8-vuotiaita ja viimeisin aineiston keruu toteutettiin 2009, heidän ollessa 50-vuotiaita. Usein lasten tulevaisuuden kannalta merkittävänä pidetään koulutusta ja vanhempien sosioekonomista taustaa, mutta tämä tutkimus osoittaa lapsen itsesäätelyn (sosiaaliset taidot ja tunteiden käsittely) perustavanlaatuisen merkityksen myöhempään elämään.

Itsesäätelyn kehitystä edistää lapsilähtöinen kypsä vanhemmuus. Tähän kuuluu ilmapiiri, jossa lapset kokevat vanhempiensa lämpöä, hyväksyntää ja kiinnostusta lapsen asioita kohtaan. Vanhemmat ottavat huomioon lapsen mielipiteitä ja jäsentävät omaa käyttäytymistään lapsen näkökulmasta.

Lapsuuden laadun parantamiseen keskittyvän Allianssin puheenjohtaja Michiel Matthes toi lapsuutta uhkaavina tekijöinä esiin ilmastonmuutoksen, pakolaisuuden ja digitalisaation. Uhkakuvien torjuminen vaatii hänen mukaansa sekä tietoisuuden heräämistä uhkia aiheuttavista tekijöistä että poliitikkojen määrätietoista toimintaa. Allianssin jäsenistä Helma Brouwers ja Clara Aerts pohtivat puheenvuoroissaan Janusz Korczak -pedagogiikan ja steinerpedagogiikan ajankohtaisuutta.

Kaikki puheenvuorot löytyvät osoitteesta: haukkalansaatio.com/for-the-best-of-a-child/

Teksti: Jarno Paalasmaa