Luonto- ja ympäristö

Puutarhakasvattajat opettajien tukena

Teksti: Pinja Sipari

P8262937.jpg
Janne Länsipuro esittelee härkäpavun typpinystyröitä Rudolf Steiner skolan i Helsingforsin 5.luokan oppilaille. Kuva: Pinja Sipari

Moni Helsingin Rudolf Steiner -koulun ja Rudolf Steiner skolan i Helsinforsin oppilas on kokenut kaupunkipuutarhuri. Puutarhatoiminta on kiinnostanut monia koulujen opettajia, vaikkei koulun hiekkapiha kannustakaan laajamittaiseen puutarhatoimintaan, eikä kaikilla opettajilla ole huippupuutarhanhoitotaitoja.

Oppilaat ovat tehneet puutarhatöitä niin Kumpulan koulukasvitarhalla, Mustikkamaan Syötävässä Puistossa, lainassa olleilla viljelypalstoilla kuin koulun pihan kasvihuoneen ja viljelylaatikoiden parissakin. Tulevana kautena levittäydytään myös Antinniityn yhteisöviljelmälle ja 2-3 -luokkalaiset pistävät talonpoikaisjakson yhteydessä sormet multaan Labbyn tilan mailla ja koulupuutarhassa Isnäsissä. Vaikka paikat ovat vaihtuneet, on toiminnalla selkeä jatkumo, sillä joka vuosi on tarvittaessa löytynyt uusi paikka.

Kun omat resurssit eivät ole riittäneet, on apua pyydetty muualta. Koulun puutarhatoiminnan kehittäminen alkoi Lasten ja nuorten puutarhayhdistyksen hankkeen puitteissa ja sen jälkeen koulut ovat hakeneet ja saanut useita omia toiminta-avustuksia eri tahoilta.

Koulut puutarhassa! oli koulujen vuosina 2015-2016 toteuttama hanke, joka toteutettiin yhteistyössä puutarhakasvatuksen ammattilaisten, Janne Länsipuron ja Pinja Siparin kanssa ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Hankkeessa opettajat, puutarhakasvattajat ja oppilaat suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä monialaisia oppimiskokonaisuuksia, joiden oppimisympäristönä on puutarha.

Hankkeen lopputulemana koulujen opetus- ja vuosisuunnitelmiin kirjattiin liuta puutarhassa toteutettavia monialaisia oppimiskokonaisuuksia ja syntyi koulun puutarhakasvatustyötä tukeva opas nimeltä Koulut puutarhassa! Käsikirja koulujen monialaiseen puutarhaoppimiseen. Materiaaliin on koottu suunnitelma siitä, miten koulujen puutarhaoppiminen voidaan käytännössä toteuttaa monialaisina oppimiskokonaisuuksina vuosiluokilla 2-7 ja 9. Vaikka materiaali on suunniteltu ensisijaisesti juuri hankekoulujen omiin tarpeisiin, on se vapaasti myös muiden steinerkoulujen ja kaikkien peruskoulujen käytettävissä.

Vuosina 2017-2018 kehitystyötä jatketaan Opetushallituksen tuella. Länsipuro ja Sipari tuottavat tuolloin kaikkien koulujen avoimeen käyttöön puutarhakasvatuksen laajemman materiaalipankin. Lisäksi hankekouluissa kehitetään malleja opettajien vertaistyöskentelyyn aiheen parissa, sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen puutarhakasvatuksessa.

Koulun puutarhatoimintaan ei ole olemassa yhtä, kaikkialla toimivaa patenttiratkaisua. Mutta kun on halua, löytyy takuuvarmasti myös ratkaisuja.

Löydät ladattavan Koulut puutarhassa! -käsikirjan täältä: http://www.steinerkoulu.fi/index.php?page=puutarhakasvatus

Kirjoittaja on puutarhatoimintaan erikoistunut ympäristökasvattaja