Yhteystiedot

Missä on lähin steinerkoulu tai -päiväkoti?

Suomessa on 26 steinerkoulua ja 44 steinerpäiväkotia. Steinerpedagogista toimintaa on yli 30 paikkakunnalla. Ehkäpä joku niistä on lähellä sinua.

YHTEYSTIEDOT SUOMEN STEINERKOULUIHIN JA -PÄIVÄKOTEIHIN LÖYDÄT NÄISTÄ KARTOISTA!

Ota suoraan yhteyttä lähimpään steinerkouluun tai steinerpäiväkotiin, kun oppilaspaikka alkaa kiinnostaa. Jokaisessa tapauksessa kannattaa kysyä ja keskustella!

Steinerkoulut Suomessa kartalla:


Steinerpäiväkodit Suomessa kartalla:

Steinerkasvatuksen liiton jaostot

  • KOULUJAOSTO
    - kansallinen steinerkoulujen pedagogisen toiminnan yhteistyöfoorumi. Puheenjohtajina Minna Mäkinen
    Yhteystiedot: minna.makinen@steinerkasvatus.fi
  • VARHAISKASVATUSJAOSTO
    - kansallinen steinerpäiväkotien pedagogisen toiminnan yhteistyöfoorumi. Puheenjohtajana Laura Säilä Steinerpäiväkoti Mesimarjasta.
    Yhteystiedot: laura.saila@steinerkasvatus.fi