Koulut ja päiväkodit

Vuonna 2018 Suomessa:

  • 24 Steinerkoulua
  • 9 koulua antavat myös lukio-opetusta
  • 3 koulua ovat koulutusta parantavia erityiskouluja
  • 42 Steinerpäiväkotia / esiopetuksen ryhmää
  • 1 steinerkoulunopettajien ja steinerpedagogisten varhaiskasvattajien koulutuslaitos
  • 11 muuta steinerpedagogista yhteisöä