Kouluyhteisön rakenne

Miten koulu toimii?

Koulun kannatusyhditys

 • on virallinen opetuksenjärjestäjä ja henkilökunnan työnantaja
 • pitää huolta koulun taloudellisista toimintaedellytyksistä
 • on vastuussa koulun toiminnasta

Koulun opettajakunta

 • päättää koulun pedagogiikasta, annetusta opetuksesta ja kasvatuksesta
 • päättää koulun opetus- ja työsuunnitelmasta
 • hoitaa yhteistyön oppilaiden vanhempien kanssa

Koulun rahoitus

 • oppilaskohtainen valtionosuus
 • vanhempien maksamat tukimaksut
 • kannatusyhdistyksen varainhankinta

Yhteydenpito koulun kanssa

Erilaisissa oppilasasioissa yhteydenpito koulun suuntaan tapahtuu pääasiassa seuraavasti (huom. koulukohtaiset erot hallintomallissa):

 • Luokanopettaja: pääsääntöisesti kaikki oppilaan koulunkäyntiä koskevat asiat.
 • Koulun toimisto: tukimaksuja, iltapäiväkerhon maksuja, ilmoittautumisia, koulukyytejä, oppilaanaolotodistuksia ym. koskevat asiat.
 • Opettajakunnan puheenjohtaja: koulun ja kouluyhteisön sisäiseen yhteydenpitoon liittyvät asiat.
 • Rehtori: yleiset koulun hallintoon liittyvät asiat.
 • Oppilashuolto: oppilaan terveyteen tai sosiaaliseen ympäristöön liityvä asiat.