Bees&Trees

Bees & Trees - Waldorf 100 -juhlavuonna 2019


Näyttökuva 2018-10-23 kello 21.51.25.png

Bees & Trees on yksi Waldorf100-juhlavuoden ydinteema, jonka tavoitteena on herättää lapset, nuoret ja aikuiset toimiin mehiläisten ja muiden pölyttäjähyönteisten ja elinympäristöjen puolesta – ja samalla oman terveytemme ja hyvinvointimme puolesta.

Steinerkasvatuksen liiton Waldorf100-ohjausryhmä on suunnitellut juhlavuoden yhteisiä päätapahtumia. Bees & Trees -teemaan liittyvät erityisesti Amazing Waldorf Festival Suomenlinnassa 22.5.19 ja satavuotissynttäripäivä kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa 19.9.19. Yhtenä isona haaveena on myös, että kaikki steinerkoululaiset ja kenties nuoremmatkin istuttaisivat juhlavuoden aikana puun! Lisäksi kouluissa ja päiväkodeissa tapahtuu monenlaista paikallisesti suunniteltavaa ja toteutettavaa.

Haasteen helpottamiseksi haimme juhlavuoden toimintaan rahoitusta Opetushallitukselta, joka myönsi innovaatio- ja kokeilurahaa hankkeelle 45000  euroa + omavastuuosuutena 5000 euroa. Hakijana on Oulun steinerkoulu, mutta haku tehtiin koko koululiikkeen hyväksi.

Steinerkouluilla on mahdollisuus saada materiaaleihin ja vierailijakäynteihin

Koko hankkeen budjetti:

 • Materiaaleihin 12000 euroa (siementen, puun taimien, mehiläistarvikkeiden, hyönteishotellien, pölyttäjäbaarien materiaalihankintoihin)
 • Vierailijakäynnit, luentopalkkiot, julkaisumateriaalit, mainos- ja markkinointi 13500 euroa
 • Matkakulut 1500 euroa (vierailijat, hankepalaverit)
 • Henkilöstömenot 9000 + 9000 euroa opetusmateriaalien valmisteluun, yhteistyöverkoston luomiseen ja projektin organisointiin Liisa Hertellille Vantaan steinerkoulusta ja Kati Heikkilä-Huhdalle Oulun steinerkoulusta.

Liisa ja Kati saivat rahaa projektiin myös Gyllenbergin säätiöltä ja työ on nyt alkanut. Tavoitteena on kerätä, laatia ja kehittää Suomen steinerkouluille ja päiväkodeille matalan kynnyksen opetusmateriaaleja ja -vinkkejä ja luoda yhteistyöverkosto erityisesti luomu- ja biodynmehiläishoitajiin kouluarjen työtä helpottamaan.

Kokoamme opetusvinkki- ja materiaalipankin Steinerkasvatuksen liiton bees&trees -sivuille yleiseen yhteiseen käyttöön, myös tuleville vuosille meille ja muillekin inspiraation lähteeksi.

Yhteistyöterveisin,

Waldorf100-ohjausryhmä, Bees&Trees -porukka:

 • Kati Heikkilä-Huhta, Oulun steinerkoulu, aineopettaja ja ympäristökasvattaja
 • Liisa Hertell, Vantaan steinerkoulu, luokanopettaja ja puutarhaopettaja
 • Pia Pale, Steinerkasvatuksen liitto, toiminnanjohtaja p. 0443588826

Kansainvälisen Waldorf100 Bees&Trees -työryhmän sivut: https://www.waldorf-100.org/en/project/bees-trees/


IMG_20180820_154129.jpg
Esimerkkejä aiheista, joita Liisa ja Kati aikovat hankerahan mahdollistamana työstää matalan kynnyksen opetusvinkeiksi ja -materiaaleiksi:


Puut

 • puun taimien istutus, erityisesti jalojen lehtipuiden
 • hedelmäpuiden istuttaminen ja hoito
 • puiden leikkaus ja hoito
 • marjatarhojen perustaminen

Pölyttäjähyönteiset

 • "hyönteishotelleja" villeille pölyttäjille
 • kukkaniittyjen ja -peltojen perustaminen, kylvö, hoito
 • kukkien siementen keruu, kylvö ja säilöminen

Mehiläiset (Apis mellifera:)

 • koululle tarha eli pesiä ja niiden hoitotoimia
 • kummipesien hankinta, luomu-/biodyntarhaaja lähistöltä yhteistyökumppaniksi
 • tietotaitoa mehiläishoidosta, luentoja tai luentosarja ja käytännön opastusta

Lisäksi monenlaista oppitunneille eri aineisiin, eri ikäisille, tarinoita, taidetta, tietoa, toimintaa...

Kuva: Elina Tanner