≡ Navigointi

Avoimet työpaikat

Töihin steineryhteisöön?

Avoimet työpaikat

Skolgångshandledare Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Helsingfors Hakuaika
päättyy
21.8.2017
Skolgångshandledare sökes!
Vi söker en skolgångshandledare som älskar barn och tycker om att samarbeta med andra människor. Arbetets huvudvikt ligger på de nya ettornas inlärning och hjälpbehov. Där samarbetar du tätt med klassläraren, är den andra trygga vuxna på plats, färdig att hjälpa vid behov. Utöver ettorna får du handleda också åk 2-4 i gymnastik och handarbete, även detta i gott samarbete med gymnastik- respektive klassläraren. Vi erbjuder dig 27 veckotimmars arbete. Sänd din ansökan senast 21.8 till marika.tornblom@rudolfsteinerskolan.fi. Har du frågor? Ring rektor August Tarkkio 050 465 3632 eller mejla august.tarkkio@rudolfsteinerskolan.fi
Matematiikan ja kemian opettaja Tampereen Rudolf Steiner -koulu Tampere 28.8.2017 Tampereen Rudolf Steiner -koulu hakee päätoimista

MATEMATIIKAN JA KEMIAN OPETTAJAN sijaista ajalle 18.9.2017 – 2.6.2018. Työhön sisältyy kahdeksannen ja yhdeksännen luokan sekä lukion kemian opetusta sekä lukion matematiikan opetusta.

Kokemus lukiossa opettamisesta, sähköisten opetusmenetelmien hallinta, perehtyneisyys tai kiinnostus steinerpedagogiikkaan sekä halu tehdä yhteistyötä kollegojen kanssa koulun kehittämiseksi ovat asioita, joita arvostamme hakijassa.

Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä lukion matematiikan ja kemian opettajan kelpoisuus asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset esitetään mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Tehtävään valitun on toimitettava nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Palkkaus on EK:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukainen.

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen antti.leikkanen@tampereensteinerkoulu.fi. Lisätietoja tehtävästä antaa lukion vuosirehtori Antti Leikkanen, puh. 0451243662.

Toimen hakuaika päättyy 28.8. klo 8:00.
Tuntiopettajia: fysiikka ja kemia, matematiikka Sammatin vapaa kyläkoulu

Sammatti

Hakuaika
päättyy
23.8.2017

Sammatin vapaa kyläkoulu hakee määräaikaisiin työsuhteisiin tuntiopettajia
lukuvuodelle 2017-2018 seuraaviin oppiaineisiin:
- Fysiikka ja kemia 8.lk, kaksi jaksoa
- Fysiikka ja kemia 9.lk, kaksi jaksoa
- Matematiikka 9.lk, kaksi jaksoa ja yksi vuosiviikkotunti.
Jakson pituus on kolme viikkoa ja sen paikka määräytyy luokkakohtaisen jaksojärjestyksen
mukaisesti. Viikkotunnit opetetaan viikoittain luokan työjärjestyksen mukaan.
Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät Yksityisen opetusalan Tes:n mukaan.
Valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä 504/2002 (laki lasten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote.
Sähköiset hakemukset pyydetään toimittamaan 23.8.2017 mennessä osoitteeseen
opettajat@sammatinvapaakylakoulu.fi
Lisätietoja tehtävistä antaa Janna Herttuainen, vuosirehtori, 0414306707/
jannaherttuainen@gmail.com.