Sulje
Käynnistetään Info TV-näkymää (JavaScript pitää olla sallittuna)

Kansalaisopiston kurssisuunnittelusta

Olemme suunnittelijoiden kanssa kovasti pohtineet kansalaisopiston kurssisuunnittelua. Tavoitteena on, että lukuvuoden 2020-2021 suunnittelussa huomioimme aikaisempaa paremmin kunnan ja kuntalaisten tarpeet, toiveet, painotukset sekä lähtökohdat. Suunnittelua varten olemme keränneet monenlaista kuntakohtaista tietoa, esim. kurssien toteutumisesta, kustannuksista, osallistujien määristä, kunnan ja kuntalaisten toiveista, tarpeista ja painotuksista. Samaan aikaan suunnitteluprosessin kehittämisen kanssa on käyty jäsenkuntien edustajien kanssa keskusteluja vapaan sivistystyön opetuksen järjestämiseen liittyvistä seikoista.

Lukuvuoden 2020-2021 kurssisuunnittelu on jo käynnissä. Olemme nimenneet tiimit ja vastuuhenkilöt aluekohtaisen, kokonaisvaltaisen suunnittelun toteuttamiseksi. Miia Impiö vastaa Joroisten alueen suunnittelusta, Päivi Tölli Heinäveden ja Kaarin Oresmaa Varkauden suunnittelusta. Suunnittelijat entiseen tapaan suunnittelevat ainealueensa kurssit ja ”aluevastaavat” huolehtivat kokonaisuuden toteutumisesta.

Olemme linjanneet, että ensin suunnitellaan ns. menestyvät kurssit ja sen jälkeen tarkastellaan kunnittain, mitä muuta voidaan tarjota – uusia kokeiluja unohtamatta. Tarjonta perustuu kunkin kunnan tilaamaan opetustuntimäärään. Suunnitteluprosessin aikana käydään jatkuvaa vuoropuhelua kuntien edustajien kanssa. Myös kuntalaisia kuullaan ja kohdataan mahdollisimman paljon.

Tavoitteeksi lv:lle 2020-2021 on asetettu mm. se, että osallistujamäärä/kurssi nousee ja myös se, että toteutumattomien kurssien määrä minimoidaan.

Suunnitteluprosessin uudistamisella pyrimme siihen, että tarjonta vastaa nykyistä paremmin toiveita ja tarpeita sekä lisää osallistumista ja sitä kautta kuntalaisten hyvinvointia.

 

Ainekohtaiset suunnittelijat:

Miia Impiö, 040 7138664 kielet, hygienia, ensiapu, järjestyksenvalvonta, puutarha

Kaarin Oresmaa, 044 4442273 kuvataide

Päivi Tölli, 040 7138654 kädentaidot, sosiaalityö, ystäväpiirit

Pirjo Manninen, 040 7138634 kädentaidot, kotitalous

Jyrki Immonen, 040 7138638 musiikki, kirjallisuus

Belinda Nurmi, 044 4442285 tanssi, liikunta, terveys

Anna Savolainen, 040 7138657 tanssi, teatteri

Sirpa Virtanen, 044 743 6468 tieto- ja viestintätekniikka

HUOM !! Hellewit eivät ole käytössä ke 11.12. klo 13.00 alkaen, uuden ohjelman valmistelun ja ajojen vuoksi.

Uusi HelleWi

Uusi Hellewi- oppilashallinto-ohjelma
otetaan hallinto- ja toimistokäyttöön 12.12.2019.
Tässä uudessa versiossa yhdistetään käytössämme olleet tpo ja vs- hellewit yhdeksi
ohjelmaksi.

Koko opiston käyttöön ohjelma tulee pääsääntöisesti v. 2020 alusta.

Mikäli haluat tutustua ohjelmaan esim. tilavarauksia tehden tai sähköisen päiväkirjan
käyttämiseen kirjaudu ohjelmaan to 13.12. alkaen seuraavasti:

https://soisalo-opisto.opistopalvelut.fi/
käyttäjätunnus on sähköpostiosoite ( työ)
ja salasanan saa tehtyä itse kohdasta oletko unohtanut salasanan.

Ennen joulua on koulutusta ohjelman käytöstä hallinnolle, suunnittelijoille ja
toimistoväelle. Laajempi koulutuksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
Ennen kevätlukukauden alkua yammeriin ja pedanettiin tulee videoklippejä uuden hellewin käytöstä.

Vanhat ohjelmat jäävät selailukäyttöön joksikin aikaa. Sinne ei voi tehdä muutoksia
mutta voi tarkistella sieltä asioita.

Tiedote verokorttien 2020 toimittamisesta

Liitteessä Sarastian ohjeistus.

Tiedote Postin lakon vaikutuksista Sarastian palkanlaskentaan

Postin lakko on alkanut maanantaina 11.11.2019 ja voi jatkua jopa neljä viikkoa. Lakolla on merkittävät vaikutukset sekä paperisten palkkalaskelmien toimittamiseen palkan-saajille että asiakkaidemme postin kautta Sarastiaan toimittamien paperisten palkka-aineistojen perille saapumiseen.

Sähköiset palkkalaskelmat (verkkopalkka, NetPosti ja sähköpostipalkkalaskelma) ovat palkansaajien käytettävissä normaalisti jo ennen palkanmaksupäivää eli lakko ei vaiku-ta sähköisten palkkalaskelmien toimittamiseen.

Sarastiassa suosittelemmekin mahdol-lisuuksien mukaan kaikkia palkansaajia ottamaan sähköisen palkkalaskelman käyttöön, jolloin viivettä palkkalaskelman toimittamiseen ei tule. Suurin osa palkka-aineistosta toimitetaan jo tällä hetkellä Sarastiaan sähköisesti, mutta osa materiaalista tulee vielä paperisena postin kautta.

Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan Postin lakon vaikutukset palkka-aineiston toimittamiseen. Postin kautta toimitettavien paperisten aineistojen osalta on huomioitava, että ne eivät välttämättä ehdi palkanlaskentaan siten, että aineisto ehtii palkanmaksuerään mukaan.

Paperisten palkkalaskelmien kohdalla voidaan pyytää palvelua keskitetyn asiakaspalvelumme kautta, siten että Sarastia toimittaa suojatulla sähköpostilla palkkalaskelmakopion, kun henkilöllisyys on luotettavasti varmennettu. Sarastia veloittaa palkkalaskelma kopioi-den ylimääräisistä tulostamisista työnantajaa.

Pyydämme asiakkaitamme toimittamaan palkka-aineistot sähköisesti Sarastiaan, jotta voimme varmistaa palkanmaksun oikea-aikaisuuden. Aineistot voi toimittaa Efecte palvelupyyntöjärjestelmän kautta tai muutoin erikseen Sarastian asiakasyhteyshenkilön kanssa sopimalla tavalla. Pyydämme teitä tiedottamaan myös omaa henkilökuntaanne Postin lakon vaikutuksista esimerkiksi paperisten verokorttien toimittamiseen.

Varminta on toimittaa vero-kortti sähköisesti alla olevan linkin kautta: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/verokorttiasiat/

 

Jos teille nousee kysymyksiä aineiston toimittamiseen liittyen, voitte olla yhteydessä asiakasyhteyshenkilöönne tai asiakaspalveluumme numeroon 020 6399 400.

Yhteistyöterveisin Sarastia Oy

Tuntiopettajille ensiapukoulutusta ja maksuttomia verkkokoulutuksia digitaitoihin


Tuntiopettajan suositellaan osallistuvan opiston ensiapukurssille

Kurssi on maksuton ja kilometrikorvaukset korvataan. Sovi kurssille tulemisesta etukäteen suunnittelijaopettajan kanssa. Voit ilmoittautua ensiapukurssille normaalisti kurssijärjestelmän kautta. Laskutietoihin tulee laittaa maksajaksi Soisalo-opisto.

Kaikille avoimia ja maksuttomia verkkokoulutuksia työhön ja vapaa-aikaan!

Kursseilta löydät sinulle sopivia sisältöjä, oletpa sitten aloittelija tai kokenut digiseikkailija. Opit esimerkiksi, kuinka asioida sähköisesti, miten pilvipalveluita käytetään ja kuinka hallita jatkuvaa tietotulvaa. Opit myös työelämässä tärkeitä digitaitoja, kuten etäkokouksien käytäntöjä, yhteisöllisen työskentelyn menetelmiä (Google ja Microsoft Teams) ja kuinka brändäät itsesi ammatillisesti. Ota sinulle tarpeelliset digitaidot haltuun helposti ja hauskasti! Tu­tus­tu verk­ko­kurs­sei­hin ja il­moit­tau­du mu­kaan tästä.

Katso lisää Henkilöstökoulutus


Tuntiopettajien kokous ke 4.9.2019 klo 17 alkaen

Kansalaisopiston tuntiopettajien tapaaminen ja lukuvuoden aloitus pidetään opistotalolla Varkaudessa 4.9.klo 17.00 alkaen.

Illan kulku tähän tapaan:

 • klo 16.00 alkaen voit tulla noutamaan/allekirjoittamaan työsopimuksen ja mahdollisesti tarvittavat avaimet
 • Varkauden kaupungin henkilöstöjohtaja Nina Holopainen piristää läsnäolollaan tilaisuutta

Nina: Meiltähän tämä käy! Yhteispelillä laadukkaita kansalaisopistopalveluja

 • opiston kuulumisia, Marjut & kumpp.
 • suunnittelijakohtaiset pienryhmät (toivomusten mukaisesti aikaisempaa pitempi aika)

 Osallistumisesi on tärkeää! Voit tulla kyselemään ja keskustelemaan ajankohtaisista sekä mieltäsi askarruttavista asioista ja kuulemaan opiston kuulumisia. Sokerina pohjalla tietysti kollegoiden näkeminen!

Ohje häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla

Liitteestä löytyy ohje ja lomake ilmoituksen tekemistä varten.

Asiakaspalvelu

Joroisten toimisto on vielä suljettu. Muut toimistot ovat normaalisti avoinna ja asiakaspalvelu toimii numerossa 040 7138 660.

Tietosuoja

Eu:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 lähtien. Asetuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa ja asetuksen vaatimukset on huomioitava kaikessa henkilötietojen käsittelyssä. Jokainen työntekijä edesauttaa tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa huomioimalla työssään hyvän ja oikeaoppisen henkilötietojen käsittelyn.

Jokainen Soisalo-opiston työntekijä allekirjoittaa Varkauden kaupungin tietosuojasitoumuksen ja työskentelee tietoturvallisesti. Tuntiopettajat allekirjoittavat tietosuojasitoumuksen samalla, kun allekirjoittavat työsopimuksen.

Tietosuoja ohje Soisalo-opiston henkilöstölle:
TIETOSUOJAOHJE SOISALO-OPISTON HENKILÖSTÖLLE.doc

Toimisto tiedottaa

Kevätlukukausi alkaa olla jo pitkällä ja tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa muutamista asioista:

 • Sähköiset päiväkirjat on oltava täytettynä kauden lopussa.
 • Jos käytössä on vielä paperiset päiväkirjat, on ne palautettava toimistolle viimeisen kokoontumiskerran jälkeen.
 • Huom! Lomakorvaus maksetaan viimeisen palkan yhteydessä, kun päiväkirja on täytetty (ja palautettu toimistoon)
 • Muistathan palauttaa myös käytössäsi olevat avaimet viimeisen kokoontumiskerran jälkeen.

 

Palkkamateriaalin aikataulu 2018

Liitteenä palkkamateriaalin aikataulu vuodelle 2018.

Vuoden 2018 verokorttien toimittaminen Taitoalle

2018 verokorttien toimitus:
Taitoan ohjeistus:
Tilanteet, joissa verokortti tulee aina toimittaa Taitoan palkanlaskentaan:
• Jos työntekijä haluaa käyttää muutosverokorttia. Verokorttitiedot eivät siirry automaattisesti Taitoan palkanlaskentaan.
• Jos palkansaajalla ei ole ollut voimassaolevaa työsuhdetta/virkasuhdetta vuonna 2017
• Työntekijä vaihtaa työnantajaa kesken vuotta (mm. sijaiset ja määräaikaiset).
• Jos työntekijä haluaa käyttää vaihtoehtoa B. Verokortissa tulee olla valittuna vaihtoehto B selvästi.

Taitoan palkanlaskenta ottaa ensisijaisesti verokortit vastaan sähköisesti (esim. skannattuna) palvelupyynnön liitteenä. Myös muut verokorttiasioihin liittyvät yhteydenotot vastaanotetaan ensisijaisesti palvelupyynnöllä.
Palvelupyynnöt: https://www.taitoa.fi/lomakkeet/verokorttiasiat/

Postissa toimitettavat verokortit voi toimittaa osoitteeseen: Kunnan Taitoa Oy Varkauden toimisto/ Palkkapalvelut Wredenkatu 2 78250 Varkaus

Tammikuussa 2018 ennakonpidätys toimitetaan vuoden 2017 verokortin mukaisesti, jollei työntekijä toimita muutosverokorttia, joka on voimassa jo tammikuusta 2018 lukien. Vuoden 2017 verokortin ansiot nollataan vuoden vaihteessa ja ansioiden laskenta alkaa alusta. kutista

Tuntiopettajien kiky-tunnit ja -periaattet 1.8.2017 alkaen

Tuntiopettajien työajan pidennys perustuu OVTES:n, osion F liitteen 12 pykälään 12, johon on lisätty uudet 3 ja 4 momentit.
 • työajan pidennys koskee tuntiopettajia, joilla on yhtäjaksoinen, vähintään lukuvuoden mittainen työsopimus
 • tuntiopettajilla, jotka opettavat 10 viikkotuntia tai enemmän, työaika on pidentynyt kymmenen (10) tuntia
 • tuntiopettajilla, jotka opettavat alle 10 viikkotuntia, työaika on pidentynyt neljä (4) tuntia
 • tuntiopettajien kiky-tunneiksi hyväksytään kaikki, mikä ei kuulu opetustyöhön
 • suunnittelijoilla on osavastuu tuntiopettajien kiky-tuntien hyödyntämisessä ja, että osa työajan pidennyksestä käytetään asiakaslähtöiseen kehittämis- ja suunnittelutyöhön
 • tuntiopettajat, joilla työajan pidennys on 10 tuntia, tulee raportoida kiky-tuntien käyttö suunnittelijalle
 • kehittämis- ja suunnittelutyöhön osallistumisesta maksetaan entisin periaattein ja harkitusti vasta sitten, kun kiky-tunnit on pidetty

Lisätietoa: