Ajankohtaista

Ajankohtaista

Tiedote Postin lakon vaikutuksista Sarastian palkanlaskentaan

Postin lakko on alkanut maanantaina 11.11.2019 ja voi jatkua jopa neljä viikkoa. Lakolla on merkittävät vaikutukset sekä paperisten palkkalaskelmien toimittamiseen palkan-saajille että asiakkaidemme postin kautta Sarastiaan toimittamien paperisten palkka-aineistojen perille saapumiseen.

Sähköiset palkkalaskelmat (verkkopalkka, NetPosti ja sähköpostipalkkalaskelma) ovat palkansaajien käytettävissä normaalisti jo ennen palkanmaksupäivää eli lakko ei vaiku-ta sähköisten palkkalaskelmien toimittamiseen.

Sarastiassa suosittelemmekin mahdol-lisuuksien mukaan kaikkia palkansaajia ottamaan sähköisen palkkalaskelman käyttöön, jolloin viivettä palkkalaskelman toimittamiseen ei tule. Suurin osa palkka-aineistosta toimitetaan jo tällä hetkellä Sarastiaan sähköisesti, mutta osa materiaalista tulee vielä paperisena postin kautta.

Pyydämme asiakkaitamme huomioimaan Postin lakon vaikutukset palkka-aineiston toimittamiseen. Postin kautta toimitettavien paperisten aineistojen osalta on huomioitava, että ne eivät välttämättä ehdi palkanlaskentaan siten, että aineisto ehtii palkanmaksuerään mukaan.

Paperisten palkkalaskelmien kohdalla voidaan pyytää palvelua keskitetyn asiakaspalvelumme kautta, siten että Sarastia toimittaa suojatulla sähköpostilla palkkalaskelmakopion, kun henkilöllisyys on luotettavasti varmennettu. Sarastia veloittaa palkkalaskelma kopioi-den ylimääräisistä tulostamisista työnantajaa.

Pyydämme asiakkaitamme toimittamaan palkka-aineistot sähköisesti Sarastiaan, jotta voimme varmistaa palkanmaksun oikea-aikaisuuden. Aineistot voi toimittaa Efecte palvelupyyntöjärjestelmän kautta tai muutoin erikseen Sarastian asiakasyhteyshenkilön kanssa sopimalla tavalla. Pyydämme teitä tiedottamaan myös omaa henkilökuntaanne Postin lakon vaikutuksista esimerkiksi paperisten verokorttien toimittamiseen.

Varminta on toimittaa vero-kortti sähköisesti alla olevan linkin kautta: https://asiakaspalvelu.sarastia.fi/lomakkeet/verokorttiasiat/

 

Jos teille nousee kysymyksiä aineiston toimittamiseen liittyen, voitte olla yhteydessä asiakasyhteyshenkilöönne tai asiakaspalveluumme numeroon 020 6399 400.

Yhteistyöterveisin Sarastia Oy

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti