Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitoon hakeminen yleisesti

Päivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Mikäli päivähoitopaikan tarve johtuu vanhempien työllistymisestä tai opiskelusta, hoitopaikka on haettava viimeistään kahta viikkoa ennen tarpeen alkamista. Muista syistä päivähoitopaikkaa hakevilla hakuaika on neljä kuukautta. Hyvissä ajoin jätetty hakemus auttaa järjestämään lapselle sellaisen hoidon, joka parhaiten vastaa perheen tarpeita.

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Lasten päivähoitoon, leikkikouluun ja saamen kielipesään (Vuotso ja kirkonkylä) hakeminen 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle:

Päivähoito

Päivähoitoa järjestetään vanhempien toivomassa muodossa mahdollisuuksien mukaan. Kaikkien 1.8. alkaen päivähoitopaikkaa tarvitsevien tulee täyttää uudet hakemuslomakkeet. Päivähoitomaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaan.

Päiväkodit

Touhula

​10kk – 5-vuotiaille lapsille

Paulaharju

​3 - 6-vuotiaille lapsille

Poikkijoki; vuorohoito

​10kk – 6-vuotiaille lapsille

Perhepäivähoito

10 kk – 5-vuotiaille (sivukylillä myös 6-vuotiaille)

Leikkitoiminta

3-5-vuotiaille leikkikoulupaikat kahtena päivänä viikossa 3 h/pv. Toimintaa järjestetään keskustassa Paulaharjun päiväkodissa sekä sivukylissä, mikäli hakijoita on vähintään viisi lasta koko toimintakaudeksi (elokuu-toukokuu) ja toimintaan on käytettävissä asianmukaiset tilat. Toiminta on maksutonta.

Saamen kielipesä Vuotsossa ja kirkonkylällä

3 - 5-vuotiaille lapsille pohjoissaamenkielellä. Toiminnasta peritään varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukainen maksu (päivähoitomaksu).

Saamenkielistä päivähoitoa järjestetään tarpeen mukaan. Vaatimuksena on lapsen äidinkielenä saame.

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan sähköisesti tai paperiversiona kunnanvirastolle. Lomakkeen saa halutessaan paperiversiona varhaiskasvatusyksiköistä tai tulostettuna tästä.

Linkki sähköiseen lomakkeeseen: Hakulomake varhaiskasvatus

Päätös varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä lähetetään vanhemmille toukokuun aikana.

Huom: Tulevalle toimikaudelle toteutettava haku päättyy 31.3.2020. Lasten varhaiskasvatuspaikkoja voi kuitenkin hakea ympäri vuoden.

Tiedustelut: Varhaiskasvatus kokonaisuudessaan (myös Touhula) Ritva M. Ollila puh. 040 544 2234 Perhepäivähoito (myös sivukylät) Tarja Yli-Tepsa-Hietala, puh. 0400 258 004 Paulaharjun päiväkoti, Vaalajärven Pikku-Hukka ja leikkitoiminta Kerttu Kanerva puh. 040 147 1449 Poikkijoen päiväkoti (vuorohoito) ja kielipesät (Vuotso ja kirkonkylä) Johanna Kemppainen puh. 040 674 6682

Lasten päivähoito on ottanut käyttöön myös sähköisen asioinnin. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä!

Aiemmin päiviähoitopaikkaa hakeneet
Uusi asiakas (avoin hakemus)

Hakemuslomakkeita saa päiväkodeilta, leikkikouluista, perhepäivähoidon ohjaajalta sekä https://peda.net/sodankyla/lomakkeet. Hakemukset voi myös jättää edellä mainittuihin paikkoihin. Lisätietoja päivähoitoon hakemisesta saa kaikista toimipisteistä.