Varhaiskasvatus

Tiedote asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset tulivat voimaan 1.8.2021. Muutos asiakasmaksuissa alentaa maksuja useilta perheiltä. Uudet maksupäätökset tehdään syyskuun alussa kaikille perheille. Mikäli perheen tuloissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, pyydämme toimittamaan uudet tulotiedot viimeistään 31.8.2021 mennessä. Tiedot voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen varhaiskasvatus@sodankyla.fi tai antamalla luvan tarkistaa tiedot tulorekisteristä.

Liitteet:

Suostumus tulojen tarkistamiseen
Asiakasmaksut muuttuvat

Vanhempainyhdistyksen perustamiskokous

Hei kaikki tulevan syksyn viskareiden, eskareiden sekä koululaisten vanhemmat! 

Olemme jälleen käynnistämässä vanhempainyhdistys -toimintaa Sodankylässä. Kaikki toiminnasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita keskustelemaan kanssamme Koulutien kampukselle 24.8.2021 klo 17.00. Tapaamisessa kaikki voivat tuoda esiin ajatuksiaan ja ehdotuksiaan toimintaan liittyen. Päätämme tapaamisessa myös seuraavasta kokouksesta. Mikäli olette halukkaita keskustelemaan toiminnasta ja suunnittelemaan tulevaa jo ennen elokuuta, niin olkaa rohkeasti yhteydessä allekirjoittaneisiin.

Mukavaa ja rentoa kesää toivotellen:

Johanna Ilola-Pesonen
p. 040 5931569
Paula Melamies
p. 040 7386828

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminenLasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen  perhepäivähoitoon, päiväkotiin, leikkikouluun ja saamen kielipesään (Vuotso ja kirkonkylä) 1.8.2021 alkavalle toimintakaudelle.

Lapsille, joille on jo myönnetty varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen.
Nyt varhaiskasvatuksessa olevat lasten huoltajat ilmoittavat hoitotarpeen jatkumisen erillisellä ilmoituksella varhaiskasvatusyksikköön.
Mikäli lapselle halutaan v
aihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, tulee tästä tehdä siirtohakemus.


Liitteet:

varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen 2021 - 2022.docx

Hoitoaikasovelluksen käyttöönotto

Hoitoaikojen ilmoittaminen muuttuu 1.2.2021 alkaen. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön Tieto Edu sovellus hoitoaikojen ilmoittamiseen. Tieto Edu on mobiilisovellus vanhemmille hoitoaikavarausten tekemiseen (sovellusta voi käyttää myös webissä). Sovelluksessa voit ilmoittaa hoitoajat, äkilliset poissaolot ja loma-ajat sekä irtisanoa varhaiskasvatuspaikan. Tieto Edua voivat käyttää lapsen viralliset huoltajat. Tarkempaa tietoa löytyy oheisesta liitteistä.

Ohjeet sovelluksen käyttöön löydät tästä: 
Hoitoaika_vanhempien materiaali_Sodankylä.pptx

Liitteet:

Tiedote huoltajille

Koronaohjeistus 15.9.2020 alle kouluikäiselle

Varhaiskasvatuksen yksiköissä noudatetaan LSHP:n linjauksia lasten koronatestauksesta ja hoitoon menosta. Mikäli lapsella on koronavirukseen sopivia oireita kuten kuume, hengenahdistus, yskä, kurkkukipu, nuha, vatsakipu, pahoinvointi ja ripuli, tulee hänen jäädä kotiin. Testiin hakeudutaan seuraavien ohjeiden mukaan. * lieviä oireita voi seurata kotona pari päivää (oireet lieviä, jos lapsi jaksaa leikkiä, vaikka hänellä olisikin nuhaa, yskää ja/tai kuumetta) *oireisena lapsi ei voi mennä varhaiskasvatukseen *Jos oireet väistyvät seurannassa kokonaan, ei testiin tarvitse mennä *testaamaton lapsi voi palata varhaiskasvatukseen yhden täysin oireettoman päivän jälkeen *jos oireilu jatkuu samankaltaisena useamman päivän eikä lapsen vointi lähde paranemaan, tulisi testiin hakeutua *Negatiivisen testituloksen jälkeen voi lapsi palata varhaiskasvatukseen, kun oireet ovat väistymässä ja lapsen vointi sen sallii

Liitteet:

Lasten koronatestaus ohje 15.9.2020

Varhaiskasvatus

Sodankylän kunta varhaiskasvatus
Sodankylän kunnassa alle kouluikäisten lasten päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkikoulutoiminnassa. Leikkikoulutoimintaan ohjataan lapset, joilla vähintään toinen vanhemmista on kotona.

Kirkonkylän päiväkodeista Poikkijoen päiväkoti tarjoaa palveluita vuorohoitoa tarvitseville perheille, Paulaharjun päiväkodissa on pienryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tässä ryhmässä toimii erityislastentarhanopettaja. Poikkijoen päiväkodilla sekä Paulaharjun päiväkodilla toimii päivähoitoryhmien lisäksi perhepäivähoidon varahoito.

Päivähoitotoiminnan yleiset periaatteet löytyvät https://peda.net/id/b5cd08e68.

Saamenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma (suomeksi).pdf

Saamenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma (pohjois-saame).pdf

Tutustu päiväkoteihin esittelyvideoiden kautta
http://www.youtube.com/watch?v=uo0Wtc6Acg8


Sähköisessä asioinnissa
voit Muuttaa yhteystietoja, irtisanoa päivähoitopaikan, hyväksyä korkeimman maksun, siirtohakemuksen, ilmoittautua esiopetukseen ja hakea päivähoidon palveluihin, ilmoittaa lapsesi poissaolot. Osa palveluista vaatii tunnistautumisen: pankkitunnukset tai matkapuhelin jonka SIM-kortilla on mobiilivarmenne.

Linkki palveluun (avoin palvelu),
 Asiointi tunnistautumisen kautta (asiakkaat jotka hakeneet päivähoitopalveluja aiemmin)

Ilmoitustaulu

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUJEN PERIMINEN 1.8.2020 ALKAEN

Sivistyslautakunta (58 §/22.6.2020) on kokouksessaan päättänyt maksuista seuraavaa:

 

 1. Kokopäivähoidon kuukausimaksu on enintään 288 euroa

 

 1. Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa

 

 1. Perheen toisesta lapsesta perittävä kuukausimaksu on enintään 144 euroa

Toisen lapsen maksu on 50% ensimmäisen lapsen maksusta.

 

 1. Perheen kolmannesta ja sitä useammasta lapsesta peritään 20 % ensimmäisen

 (nuorimman) lapsen maksusta

 

 1. Osapäivähoidossa olevasta lapsesta (hoitotunteja enintään 5 h/päivä) peritään

60% kokopäivähoidon maksusta. Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta

(21-35h/vk) peritään 80% kokopäivähoidon maksusta.

 

 1. Hoitopäivien määrän ollessa jatkuvasti kuukausittain vajaa, suhteutetaan

 varhaiskasvatusmaksun koko kuukauden maksuun etukäteen sovittujen

hoitopäivien mukaan.

 

Maksuluokat ovat seuraavat: 

 

20 pv hoitopäiviä 17 pv/kk tai yli

 

15 pv hoitopäiviä 14-16 pv/kk

 

12 pv hoitopäiviä 11-13 pv/kk

 

10 pv hoitopäiviä 10 pv/kk tai alle

 

 • sovitut hoitopäivät kuukaudessa määritellään toimintavuodeksi (elo-heinäkuu) kerrallaan

 

 • ainoastaan pysyvät, kirjallisesti tai sähköisesti etukäteen ilmoitetut muutokset hoitopäivien määrässä Pysyväksi muutokseksi katsotaan vähintään 3 kuukautta kestävä muutos

 

 • mikäli hoitopaikkaa ei käytetä säännöllisesti arkipäivisin (20pv/kk), tulee seuraavan viikon hoitopäivät ilmoittaa varhaiskasvatusyksikköön jo edellisen viikon maanantaihin mennessä. Jos lapsi on sovittuna hoitopäivänä pois esim. sairaana, varattua hoitopäivää ei voi siirtää myöhemmin käytettäväksi.

   

 1. Periä varhaiskasvatusmaksua enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden

aikana, varhaiskasvatusmaksu laskutetaan kalenterikuukausittain jälkikäteen. Jos

lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina eikä lapsella  

ole toimintakauden aikana vähintään 17 lomapäivää, voidaan maksu periä 12

kuukaudelta. Varhaiskasvatuksen toimintavuosi on 1.8. – 31.7.

 

 1. Tilapäisen poissaolon ajalta peritään koko kuukausimaksu. Jos lapsi on poissa

 koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan edellyttäen, että poissaolo

on ilmoitettu etukäteen, muutoin peritään puolet kuukausimaksusta.

 

 1. Varhaiskasvatusmaksu on kuukausimaksu, jolloin yhdestäkin

läsnäolopäivästä kuukaudessa peritään koko kuukausimaksu. Poikkeuksena

on hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen (edellyttää kirjallista irtisanomista),

jolloin peritään vain siitä alkaen ja siihen saakka. Mikäli sairauspäiviä on

vähintään 11, puolitetaan hoitomaksu. Sairaudesta johtuvan poissaolon

kestäessä koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

 

 1. Jos lapsen vanhemmat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä

varhaiskasvatuspaikkaa, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen kunnan päätöksen

 mukaisen hoitosuhteen alkamista, lapsen vanhemmilta voidaan periä puolet

 kuukausimaksuista. Mahdollinen lasten kotihoidontuki lakkautetaan myös ko.

 päivästä lukien.

 

 1. Jos lapselle varataan varhaiskasvatuspaikka loma-aikana, eikä paikkaa peruta

kunnan ilmoittamaan määräpäivään mennessä, peritään puolet

kuukausimaksusta. Vaikka lapselle ei ole määrätty kuukausimaksua, peritään

 käyttämättömästä paikasta puolet pienimmästä perittävästä maksusta (=13,50€).

Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat loma-ajoista ja paikkojen varaamisesta

erikseen.

 

Mikäli vanhemmat järjestävät itse lapsensa tarvitseman hoidon koulujen

syys-, joulu-, hiihto- ja kesälomien aikana, hoitomaksu hyvitetään tältä ajalta.

 Lapsen poissaolosta on ilmoitettava etukäteen pyydettyyn päivämäärään

mennessä.

 

 1. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa voi tulla esiin tilanteita, joissa hoitopaikan

järjestelyjen vuoksi vanhemmille tarjotaan väliaikaista hyvitystä hoitomaksusta.

Hyvityksen ehtona on se, että lapsi ei tarvitse hoitopaikkaa kyseisten järjestelyjen

aikana (esim. tiloihin liittyvät kunnostustyöt, muutot, henkilöstön koulutuspäivät).

Varhaiskasvatusyksiköt tiedottavat kyseisistä järjestelyistä erikseen.

 

 1. Maksutonta esiopetusta annetaan 19 h viikossa eli n. 4 h päivässä.

 Varhaiskasvatuksessa tarvitsevien esiopetuksessa olevien lasten

varhaiskasvatusmaksu on 60% kokopäivähoidon kuukausimaksusta mikäli

hoitoaika on (ma-pe) enintään 5 h/pv esikoulun lisäksi. Kokopäivähoidossa

(hoitoaika yli 5 h/pv esikoulun lisäksi) olevilta peritään kokopäivähoitomaksu.

Esiopetus noudattaa koulujen toiminta-aikoja. Mikäli lapsi on koulujen loma-

aikoina hoidossa, peritään näiltä päiviltä kokopäivähoitomaksu.

 

Vuorohoitoa tarvitsevilta peritään viikonlopun hoitopäivistä kokopäivä

hoitomaksu.

 

 1. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapsen vanhemman ja hänen kanssaan

 yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön

veronalaisista tuloista sekä muista tuloista. Maksu määrätään pääsääntöisesti

vuoden tulokertymästä. Kaikista ilmoitetuista tuloista ja vähennyksiin

oikeuttavista maksuista on oltava tositteet.

 

 

Tuloina otetaan huomioon:

 • palkkatulot ja päivärahat
 • lomaraha
 • ylityökorvaukset, vuorolisät
 • luontaisedut
 • ansiotuloa korvaavat päivärahat
 • ammatin- tai liikkeenharjoittamisesta saatu henkilökohtainen tulo
 • huoltajien ja hoidossa olevien lasten eläkkeet
 • elatusavut ja –tuet päivähoidossa olevan lapsen osalta
 • päivä-, äitiys- ja vanhempainraha
 • työttömyyskorvaukset
 • omaishoidontuki
 • muut säännölliset tulot (esim. vuokratulot)
 • laskennallinen metsätulo
 • osittainen ja joustava hoitoraha

 

Tuloista vähennetään:

 • elatusvelvollisuuden perusteella maksettavat elatusavut. Maksetusta elatusavusta on toimitettava tosite.

 

Tuloina ei oteta huomioon:

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki, vammaistuki
 • lasten kotihoidontuki
 • asumistuki
 • sotilasavustus
 • äitiysavustus
 • opintoraha, aikuisopintoraha, opintotuen asumislisä
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut avustukset
 • perhehoidon kustannusten korvaukset

 

 1. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.8.2020 alkaen:

 

Perheen koko Tuloraja euroa Korkein maksu-

henkilöä kuukaudessa prosentti

 

2 2136  10,7

3  2756  10,7

4 3129 10,7

5 3502 10,7

6 3874 10,7

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.8.2020 lähtien 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1.8.2018 alkaen esimerkki laskelma (vanha) 

Esim. Perheen koko on 2 aikuista ja kolme lasta, joista kaksi lasta päivähoidossa ja yksi alle 18-vuotias koulu- lainen. Perheen tulot ovat 3749,50 euroa kuukaudessa. Perhe on varannut päivähoitoa 20 pv/kk. Päivähoito- maksu lasketaan seuraavasti: 

Perheen kokona otetaan huomioon kaksi aikuista ja kolme lasta 5 henkilöä) 

3749,50 € – 3447 € = 302,50 € 

10,7 % x 302,50 € = 32,37 € 

Uusi päivähoitomaksu on 32,37 €/kk ensimmäisestä lapsesta ja toisesta lapsesta 16,19 €/kk (50% ensim- mäisen lapsen maksusta). Yhteensä perhe maksaa päivähoidosta 48,56 €/kk 

 

 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 1.8.2020 alkaen esimerkki laskelma (uusi) 

 

Esim. Perheen koko on 2 aikuista ja kolme lasta, joista kaksi lasta varhaiskasvatuksessa ja yksi alle 18-vuotias koululainen. Perheen tulot ovat 3749,50 euroa kuukaudessa. Perhe on varannut hoitoa 20 pv/kk. Varhaiskasvatusmaksu lasketaan seuraavasti: 

Perheen kokona otetaan huomioon kaksi aikuista ja kolme lasta 5 henkilöä) 

3749,50 € – 3502 € = 247,50 € 

10,7 % x 247,50 € = 26,48 € 

Uusi varhaiskasvatusmaksu on 26,48 €/kk ensimmäisestä lapsesta ja toisesta lapsesta 13,24 €/kk (50 % ensimmäisen lapsen maksusta). Yhteensä perhe maksaa varhaiskasvatuksesta 39,72 €/kk 

 

 

 1. Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut määrätään toistaiseksi. Maksu on

kuitenkin tarkistettava silloin, kun palvelun käyttäjän tai perheen maksukyky on

olennaisesti muuttunut tai kun maksu osoittautuu virheelliseksi taikka kun palvelu-

ja hoitosuunnitelmaa muutetaan. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on

 ilmeisesti perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin

 tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

 

Asiakasmaksuja koskevat kyselyt ja liitteiden toimitus osoitteeseen  
varhaiskasvatus@sodankyla.fi

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä