Varhaiskasvatus

Toimintaohje lasta hoitoon tuovalle 14.5.2020 alkaen

Koulujen avautumisen vuoksi lasten määrä lisääntyy varhaiskasvatusyksiköissä.
Tehostamme lasten, perheiden  ja henkilöstön suojautumista.

Aamulla lapsia tuodessanne toivomme että lähikontaktien välttämiseksi odotatte ulkona mikäli eteisessä on muita vanhempia.

Muiden kuin lasten ja henkilökunnan oleskelua päiväkodin tiloissa tulisi välttää, joten riittää, kun luovutatte lapsen henkilökunnalle osaston eteisessä.

Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista pandemian aikana

Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat normaalisti.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa suositellaan, että ne lapset eivät osallistuisi toimintaan, joiden huoltajista vähintään toinen on kotona. Tärkeä on muistaa, että lapset eivät mene isovanhempien luo hoitoon.

SAIRAANA EI SAA OSALLISTUA VARHAISKASVATUKSEEN JA ESIOPETUKSEEN
Nuhaiset, yskäiset - siis flunssaiset tai muuten sairaat. Kuumetta ei välttämättä tarvitse olla.

Varhaiskasvatusmaksuja ei peritä ajalta, jonka olette ilmoittaneet lastenne olevan kotona epidemian hillitsemisen vuoksi.
Onpa kyseessä viikon tai kuukauden poissaolo tilanteen vuoksi. 

MUISTAKAA ILMOITTAA VARHAISKASVATUSYKSIKKÖÖNNE POISSA-OLOJAKSO!

 -Varhaiskasvatuksen johtoryhmä-

Varhaiskasvatuspaikkojen hakeminenLasten varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen  perhepäivähoitoon, päiväkotiin, leikkikouluun ja saamen kielipesään (Vuotso ja kirkonkylä) 1.8.2020 alkavalle toimintakaudelle.

Lapsille, joille on jo myönnetty varhaiskasvatuspaikka, ei tarvitse hakea paikkaa uudelleen.
Nyt varhaiskasvatuksessa olevat lasten huoltajat ilmoittavat hoitotarpeen jatkumisen erillisellä ilmoituksella varhaiskasvatusyksikköön.
Mikäli lapselle halutaan vaihtaa varhaiskasvatuspaikkaa, tulee tästä tehdä siirtohakemus.

Liitteet:

Uusien varhaiskasvatuspaikkojen hakeminen

Korona-ohjeistus

Tiedote 16.3.2020 Korona-ohjeistus.docx
Ohessa tiedote kunnan tämänhetkisistä linjauksista.
 
 
 Tiivistettynä:
 
  • Varhaiskasvatus ja esiopetus toimivat
  • Lasta, jonka toinen vanhempi on kotona, koskee vahva suositus että lapsi pidetään kotona (maksuhyvitys poissaolosta)
  • Suositus, että lapset joiden ei ole välttämätöntä olla hoidossa, ovat kotona (maksuhyvitys poissaolosta tulee tietenkin) ei kuitenkaan isovanhempien hoidossa!
  • Matalalla kynnyksellä nuhanenät, yskäiset ja siis flunssaiset eivät tule hoitoon!
  • Sosiaalista vuorovaikutusta perheen ulkopuolisten kanssa mahdollisimman vähän
  • Ulkoilua suositellaan


Leikkitoiminta eli avoin varhaiskasvatus jää kokonaan tauolle toistaiseksi.

Kunta tiedottaa lisää asiasta kuntalaisia ja henkilöstöä 17.3.2020 aikana.

Varhaiskasvatus

Sodankylän kunta varhaiskasvatus
Sodankylän kunnassa alle kouluikäisten lasten päivähoitoa järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkikoulutoiminnassa. Leikkikoulutoimintaan ohjataan lapset, joilla vähintään toinen vanhemmista on kotona.

Kirkonkylän päiväkodeista Poikkijoen päiväkoti tarjoaa palveluita vuorohoitoa tarvitseville perheille, Paulaharjun päiväkodissa on pienryhmä erityistä tukea tarvitseville lapsille. Tässä ryhmässä toimii erityislastentarhanopettaja. Poikkijoen päiväkodilla sekä Paulaharjun päiväkodilla toimii päivähoitoryhmien lisäksi perhepäivähoidon varahoito.

Päivähoitotoiminnan yleiset periaatteet löytyvät https://peda.net/id/b5cd08e68.

Saamenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma (suomeksi).pdf

Saamenkielinen varhaiskasvatussuunnitelma (pohjois-saame).pdf

Tutustu päiväkoteihin esittelyvideoiden kautta
http://www.youtube.com/watch?v=uo0Wtc6Acg8


Sähköisessä asioinnissa
voit Muuttaa yhteystietoja, irtisanoa päivähoitopaikan, hyväksyä korkeimman maksun, siirtohakemuksen, ilmoittautua esiopetukseen ja hakea päivähoidon palveluihin, ilmoittaa lapsesi poissaolot. Osa palveluista vaatii tunnistautumisen: pankkitunnukset tai matkapuhelin jonka SIM-kortilla on mobiilivarmenne.

Linkki palveluun (avoin palvelu),
 Asiointi tunnistautumisen kautta (asiakkaat jotka hakeneet päivähoitopalveluja aiemmin)