≡ Navigointi

OPS 2016

Vaiheet

10.4.2014 Ops-ohjausryhmä vieraili Sodankylän kunnanvaltuuston kokouksessa.

Kunnanvaltuuston jäsenet pohtivat, mitä oppiminen on. Työskentely käynnistyi sillä, että valtuutetut pohtivat myönteisiä oppimiskokemuksiaan. Sen jälkeen he yhteistoiminnallisesti kokosivat oppimiseen liittyviä käsitteitä, joista valitsivat 10 tärkeintä. Niistä he laativat yhdessä arvopyramidin. Pyramideja käytetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman arvoperustan luomiseen.

Aleksanteri Kenan koulun alakoulun arvopyramidi

Alakoulun opettajainkokouksessa porukalla pohdittiin asioita, jotka liittyvät onnistuneeseen oppimiskokemukseen.

Perusopetuksen opettajien arvopyramidit maaliskuulta 2014

Kunnan kaikki perusopetuksen opettajat kutsuttiin 20.3.2014 Aleksanteri Kenan koululle ops-työskentelyyn. Eri opettajainhuoneissa oli etukäteen pohdittu käsitteitä, jotka liittyvät myönteisiin oppimis- ja opettamiskokemuksiin. Opettajainhuoneiden edustajat esittelivät etukäteistehtävänsä tulokset. Sen jälkeen siirryttiin työskentelemään satunnaisesti valituissa ryhmissä. Yhteistoiminnallisesti koottiin oppimiseen liittyviä käsitteitä, joista valittiin 10 tärkeintä. Niistä laadittiin yhdessä arvopyramidi. Pyramideja käytetään kuntakohtaisen opetussuunnitelman arvoperustan luomiseen.

Nykyisen opetussuunnitelman kommentointia Järvikylien koulun ja AKk:n opettajainkokouksissa

Opettajakunta pohti nykyisen opetussuunnitelman kohdalla asioita, joita on pikaisesti muutettava (punaisella), asioita, joissa muutokset olisivat toivottavia (keltaisella) ja asioita, jotka ovat nykyään mainiolla tolalla (vihreällä).

Perusteluonnoksen osien 3 ja 4 kommentointia

Järvikylien koululla ja AKk:ssa perusteluonnoksen osia 3 ja 4 on kommentoitu opettajainkokouksissa.