Esiopetuksen erityisopetus

Kiertävä erityislastentarhanopettaja

Olen Tarja Aikio ja olen aloittanut tänä syksynä kiertävän erityislastentarhanopettajan eli Kelton tehtävissä.

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on kaikille lapsille yhteinen ja yhtäläinen laadukas varhaiskasvatus, jonka sisällä lasten erilaisiin tuen tarpeisiin vastataan monipuolisesti. Tuen tarpeen määrittelyn lähtö-kohtana on huoltajien ja kasvatushenkilöstön yhdessä tehdyt havainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta tai lapsen aiemmin todettu erityisen tuen tarve.

Työssäni kierrän päiväkotiryhmissä ja perhepäivä-hoidossa suunnittelemassa, toteuttamassa ja arvioimassa varhaista ja erityistä tukea yhteistyössä vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan kanssa. Toimin lapsen tukena oppimisen moninaisissa haasteissa, mutta myös teidän vanhempien ja päiväkotihenkilökunnan tukena arjen pyörittämisessä. Ryhmissä osallistun koko lapsiryhmän ohjaukseen, ohjaan pienryhmää tai tarvittaessa yksittäistä lasta.

Mikäli mieltänne askarruttaa jokin lapsenne kasvuun, kehittymiseen tai oppimiseen liittyvä asia, niin ottakaa rohkeasti yhteyttä joko lapsenne lapsiryhmän aikuiseen tai suoraan minuun puhelimitse, niin pohditaan ratkaisuja yhdessä! Huolet kannattaa aina ottaa puheeksi mahdollisimman pian.

Kiertävä erityislastentarhanopettaja (KELTO) Tarja Aikio

puh. 040 160 8847 (Puhelimitse tavoitat parhaiten iltapäivisin klo 12.00-15.00, aamupäivät työskentelen lapsiryhmissä)

sähköposti: tarja.t.aikio@sodankyla.fi