Esiopetus

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Sodankylän kirkonkylällä Poikkijoen päiväkodilla sekä Paulaharjun päiväkodilla.

Poikkijoen päiväkodilla toimii kaksi esiopetusryhmää: päiväkodin tiloissa Ulpukat ja Sompion koulun tiloissa Hillat. Päiväkodin tiloissa toimivaan ryhmään on sijoitettu kaikki vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat.

Paulaharjun päiväkodilla on kaksi ryhmää: päiväkodin tiloissa Riekot ja Aleksanteri Kenan koululla Peipot.


Sivukylissä esiopetus järjestetään koulujen yhdysluokissa.


Esiopetusta annetaan Sodankylän kunnan esiopetussuunnitelman mukaisesti jokaisessa ryhmässä. Suunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin.