Opistosta osaajaksi -hanke

Tukea osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Parikkalan sekä Rautjärven alueella

Opistosta osaajaksi -hankkeen avulla vahvistetaan työntekijöiden osaamista alueen elinkeino- ja työelämän tarpeisiin.Hanke on päättynyt 31.7.2022. Kiitos kaikille hankkeeseen osallistuneille ja yhteistyökumppaneille!
Hankkeen loppuraportti on julkaistu 12.9.2022 Loppuraportti_OpistostaOsaajaksi.pdf


Hankkeen tavoitteena on tukea Parikkalan, Rautjärven ja sen lähialueiden kuntalaisten työelämässä vaadittavaa osaamista. Tavoite on tukea sekä työelämässä pysymistä että työelämään paluuta. Lisäksi hankkeen avulla voidaan vahvistaa osaavien työntekijöiden saatavuutta alueen yrityksille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Simpelejärven opistolle erityisavustuksen työllistymisen edistämiseksi jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen avulla. Opistosta osaajaksi -hanke toteutetaan ajalla 1.8.2020 - 31.7.2022. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän rahallisen tuen vuoksi, Opistosta osaajaksi hankkeessa voidaan selvittää alueen osaamistarpeita. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään lyhytaikaista koulutusta ja ohjausta kuntalaisten osaamisen turvaamiseksi. Koulutukset ja ohjauspalvelut ovat avoimia myös Parikkalan ja Rautjärven lähialueen asukkaille aina Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan eteläisiin osiin saakka.

Jatkuvalla oppimisella vastataan tarpeeseen kehittää sekä uudistaa osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Sekä työnhakijoiden että työssä olevien osaaminen voidaan turvata nykypäivän työelämän osaamistarpeita vastaavaksi.

Alueen työikäiset ja yrittäjät - kehitetään yhdessä alueen elinvoimaisuutta!

Opistosta Osaajaksi hankkeen koulutukset ja ohjaus ovat ilmaisia kaikille. Jokaisen työelämän osaamisen tarpeita tuetaan, mutta erityisesti toivomme voivamme auttaa:

- nuoria, jotka etsivät opiskelu ja työpaikkaa
- työnhakijoita
- lomautusuhan alla olevia työntekijöitä
- määrä- ja osa-aikaisia työntekijöitä sekä
- poissa työelämästä olevia, mutta työllistymistä lähiaikoina suunnittelevia henkilöitä: Voit olla esimerkiksi perhevapaalla, määräaikaisesti työkyvytön, valmistuvassa oleva opiskelija jne.
- yrittäjiä, jotka tarvitsevat osaavia työntekijöitä

Osaamiskoulutukset esimerkiksi:

Muuta koulutusta:

Tarjoamme ohjausta ja neuvontaa mm. työnhakuun, osaamisen tunnistamiseen. Voimme myös yhdessä miettiä millä tavalla osaamistasi olisi tarpeen kehittää. Ohjausta- ja neuvontaa tarjolla myös teknisten kysymysten kanssa, kun ne liittyvät työelämätaitoihin tai työnhakuun.

Yrittäjä:
tarvitsetko osaavaa työvoimaa? Teemme yhteistyötä myös LUT Firmatiimin ja LAB ammattikorkeakoulun kanssa. Näiden välityksellä yrityksenne voi saada tutkimusapua liiketoiminnan kehittämiseen, tuoreita ideoita potentiaalisilta työntekijöiltä sekä mahdollisuuden tutustua opiskelijoihin. 

Hankkeesta ja sen toteuttamisesta vastaa

Minna Karjunen
koulutussuunnittelija
Simpelejärven opisto
050 475 8532
minna.karjunen@parikkala.fi

Ota rohkeasti yhteyttä!

Yhteistyöverkoston voima

"Mikään taho ei ihan yksin selviä tässä vaativassa työssä. Kumppanuutta tarvitaan niin kunnan eri hallintokuntien kuin myös paikallisten
toimijoiden, järjestöjen, yritysten, muiden hankkeiden, oppilaitosten jne. välillä. Yhteistyö tarvitsee myös koordinoijan ja monissa kk-kunnissa onkin perustettu työllisyysyksikkö sitä tekemään." Työllisyyden kuntakokeilu -raportti

Opistosta osaajaksi -blogi

Opistosta opintopisteitä osaamisperusteisesta opiskelusta

Aleksi Keränen
Opistosta opintopisteitä osaamisperusteisesta opiskelusta - Parikkalan-Rautjärven Sanomat (prsanomat.fi)

Simpelejärven opiston uusista kursseista voi saada myös opintopisteitä. Tarjolla on sekä venäjän aakkosiin että matkailu- ja palvelualan venäjään keskittyvät kurssit.Aleksi KeränenSimpelejärven opiston uusista kursseista voi saada myös opintopisteitä. Tarjolla on sekä venäjän aakkosiin että matkailu- ja palvelualan venäjään keskittyvät kurssit.

Matkailu- ja ravintola-alan oppisopimuspaikkoja on tarjolla yhteensä 18.

Simpelejärven opistosta saa kolmen uuden kurssin myötä opintopisteitä.

Kaikki kolme kurssia eli venäjän aakkoskurssi, matkailu- ja palvelualan venäjä sekä työelämän digiosaaja ovat yhden opintopisteen laajuisia. Venäjän aakkosten oppimiseen tähtäävä kurssi on myös opiston ensimmäinen, kokonaisuudessaan älypuhelimella suoritettava mobiilioppimiskurssi.

Koulutussuunnittelija Minna Karjunen kertoo osaamisperusteisissa koulutuksissa siirryttävän oppimiskeskeisyyteen opetuskeskeisyyden sijaan.

– Myös opetussisällöistä siirrytään oppimistuloksiin ja osaamiseen. Tämän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen edistämiseksi myös vapaan sivistystyön opintosuoritusten tiedot voidaan merkintä Koski-tietovarantoon, Karjunen sanoo.

Ilmoittautumisaikaa kuun loppuun

Koski on opetushallituksen ylläpitämä tietokanta ja sinne on voitu lisätä opistotasoisia suoritteita viime elokuusta lähtien. Muutos koski vapaatavoitteisia ja tutkintoon johtamattomia opintosuorituksia.

– Tämä tukee osaltaan jatkuvan oppimisen uudistusta. Näin myös kansalaisopistoissa opittua osaamista voi hyödyntää myöhemmin esimerkiksi tutkintotavoitteisissa koulutuksissa tai työelämässä.

Ilmoittautuminen kolmelle opintopisteytetylle kurssille päättyy tammikuun viimeisenä päivänä. Lisäksi Karjunen aloittaa helmikuun alussa opiston ensimmäisen kielten verkkokurssin, jossa käydään venäjän alkeita kymmenen oppitunnin verran.

Valittavana yhdeksän eri oppisopimuspaikkaa

Simpelejärven opiston ja ammattikoulu Samiedun yhdessä järjestämä matkailu- ja ravintola-alan asiakaspalvelutehtävien oppisopimuskoulutus alkaa helmikuussa.

Maanantaina 21. helmikuuta järjestettävien infotilaisuuksien pitopaikkoina ovat molempien kuntien valtuustosalit.

Oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunut voi osallistua oppisopimuspaikkoja tarjoavien yritysten walk in -työhaastatteluihin. Kouluttautua ja työllistyä voi niin kesätöihin, osa-aikaiseksi kuin vakituiseksi.

Oppisopimuspaikkoja tarjoavat Teboil Simpele, EeKoo (molemmat viisi paikkaa), Juholan Biisoniareena (kaksi paikkaa) sekä Kahvila Lounaskulma, Särkisalmen baari, Bar Cafe Assa, Iloisen Pässin maalaispuoti, Kuutostien kukkokievari ja Papinniemen matkailu kukin yhden paikan verran.

Kansalaisopistoissa osataan!

Kansalaisopistoissa osataan!

Suomessa vietetään parhaillaan Osaaminen näkyviin -teemaviikkoja (30.8.–12.9.) Sitran, Opintokeskus Siviksen ja Kansalaisopistojen liiton järjestämänä. Ideana on huomata ja arvostaa kaikenlaista osaamista, jota ihmisille kertyy eri elämänalueilla, myös tutkintotavoitteisten koulutuspolkujen ulkopuolella. Etelä-Karjalan kansalaisopisto ja Parikkalan ja Rautjärven alueella toimiva Simpelejärven opisto ovat innolla mukana osaamisen teemaviikoissa erilaisin tapahtumin. Vapaan sivistystyön opistot ovat juuri niitä paikkoja, joissa ihmiset oppivat vuosittain tuhansia taitoja niin vapaa-ajan kuin työelämänkin tarpeisiin ja harrastavat itselleen mielekkäitä asioita.

Kansalaisopistot mielletään usein ennen kaikkea vapaatavoitteisen harrastamisen tarjoajiksi. Viime aikoina vapaan sivistystyön kentällä on kuitenkin ryhdytty määrätietoisesti vahvistamaan osaamisperusteisuutta koulutuksissa. Esimerkkinä tästä ovat monien opistojen käyttöön ottamat digitaaliset osaamismerkit, joilla eri ainealojen osaamista voidaan tehdä näkyväksi. Kurssikuvauksiin lisätään osaamistavoitteita ja osa opistoista opintopisteyttää kurssejaan. Tuoreen lakimuutoksen myötä kansalaisopistoilla on mahdollisuus viedä opiskelijan halutessa opintosuorituksia valtakunnalliseen koulutuksen Koski-tietovarantoon. Tämä edellyttää opistojen opettajilta jo vahvaa arviointiosaamista. Arviointi ei ole aiemmin ollut kovin luonteva osa kansalais- ja työväenopistojen opetusta. Nyt osaamistavoitteet ja arviointi nähdään laajemmin osana opettajan pedagogista toimintaa ja samalla myös opiskelijan oman oppimisen työkaluna.

Meidänkin opistomme ovat mukana tässä jatkuvan oppimisen kehityskulussa esimerkiksi erilaisten hankkeiden myötä. Etelä-Karjalan kansalaisopiston kielikursseilla, kuvataiteissa sekä digikoulutuksissa osaamista tunnustetaan osaamismerkeillä. Opisto tarjoaa digieväitä työelämään maksuttomilla digikoulutuksilla Lappeenrannassa, Joutsenossa ja Luumäellä. Myös opetussuunnitelmaa päivitetään osaamisen näkökulmasta. Simpelejärven opistossa on meneillään Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema Opistosta osaajaksi -hanke, jonka tavoitteena on kouluttaa osaajia alueen elinkeinoelämän tarpeisiin. Opistossa on voinut opiskella mm. matkailu- ja palvelualan venäjän ja työelämän digiosaajan kursseilla, joista on saanut opintopisteitä ja osaamistodistuksen työelämän tarpeisiin sekä luonto-osaajaksi ja yhteistyössä Samiedun kanssa lähihoitajaksi ja hoiva-avustajaksi.

Muuttuuko kansalaisopistojen luonne sitten jotenkin tässä kehityksessä? Vähentyykö kansan vapaus harrastaa ja oppia omista lähtökohdistaan? Uskomme, että kansalaisopistoilla on paljon annettavaa osana paikallista koulutuskenttää. Kansalaisopistojen vahvuus on niiden ketteryys – tarjoamme joustavasti sitä, mitä ihmiset, yhteisöt ja työelämä kulloinkin tarvitsevat – oli se sitten makrameesolmeilua, käsilläseisontaa tai työelämä- ja digitaitoja. Haluamme palvella myös niitä ihmisiä, jotka täydentävät kansalaisopiston tarjonnalla työssä tai opiskeluissa tarvitsemaansa osaamista ja haluavat saada osaamisensa tunnustetuksi. Kuitenkin yhtä tärkeää on tarjota mahdollisuus harrastaa ja kehittää itseään ilman suorituspaineita, silkasta tekemisen ilosta! Kaikkea, mitä kansalaisopistoissa tehdään ja opitaan, ei ole tarpeen kuvata kriteerein tai arvioida. Vapaan sivistystyön perusideaa ei ole hukattu – tavoitteena on edelleen edistää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta sekä ihmisten monipuolista kehittymistä ja hyvinvointia. Tule kansalaisopistoon harrastamaan tai opiskelemaan osaajaksi!

Lisätietoja

Sitra, Osaaminen näkyviin -viikot https://www.sitra.fi/hankkeet/osaaminen-nakyviin/

Etelä-Karjalan kansalaisopisto, viestintä- ja hankekoordinaattori Kaisa Leinonen, Yhdessä opittua -hanke,
Myö, työ- ja digitaidot -hanke kaisa.leinonen@ekko.fi p. 050 555 1676

Simpelejärven opisto, koulutussuunnittelija Minna Karjunen, Opistosta osaajaksi -hanke minna.karjunen@parikkala.fi
p. 050 475 8532

Osaajapula näillä aloilla Etelä-Karjalassa

Kooste Etelä-Karjalan työllisyys- ja kehitysnäkymistä syksyllä 2020

Etelä-Karjalassa on pulaa osaajista näillä aloilla: 
 • soteala
 • ICT-ala
 • rakennusala
 • matkailualalla tuotteistamisen ja digitalisaation osaajia
 • metalliala
 • asiaslähtöinen palvelujen kehittämisosaaminen
 • digitaalisen identiteetin hallintataidot
 • verkkomarkkinointi
 • verkkoasiakaspalvelu
 • tietoturva-asiat
 • monipaikkainen johtaminen ja henkilöstön hyvinvointi
 
PULA-AMMATIT: yleis- ja erikoislääkärit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, sairaanhoitajat, lähihoitajat, erityisopettajat, psykologit, lastentarhanopettajat, koneistajat, hitsaajat, ohutlevysepät, sovellussuunnittelijat ja ohjelmoijat (Lpr), ravintola- ja suurtaloustyöntekijät (Lpr), konetekniikan asiantuntijoista (Ima)


Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162491/TEM_2020_50.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Simpelejärven opiston Opistosta osaajaksi -hankkeen osaamiskartoitusten tuloksena Parikkalassa ja Rautjärvellä toivotaan erityisesti seuraavia osaajia syksyllä 2020:
 • myyjiä
 • lähihoitajia
 • hoiva-avustajia
 • tarjoilijoita
 • hitsareita
 • asentajia
 • pintakäsittelijöitä
 • osantekijöitä
 • autoasentajia
Simpelejärven opisto vastaa tähän osaajapulaan ensimmäisenä lähihoitajan ja hoiva-avustajan koulutuksella yhteistyössä ammattiopisto Samiedun kanssa. Katso lisätietoja. Lisäksi viime vuonna on jo tartuttu matkailualan osaajien kouluttamiseen Matkailu 2020-2021 hankkeessa. Verkkomarkkinointiin ja työelämän digiosaamiseen meillä on tulossa lähiaikoina omat koulutuksensa. Seuraa nettisivujamme ja facebook-sivujamme!

Yksilöllistä matalan kynnyksen koulutus- ja työnhakuohjausta tarjolla

Koulutus- ja työnhakuohjauksessa saat henkilökohtaista neuvontaa, miten juuri sinä voisit työllistyä Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella. Saat vinkkejä, miten voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi kouluttautumalla tai kehittämällä itsenäisesti omaa osaamistasi. Opistolla alkaa myös uusi opintoryhmä Opistosta työelämäosaajaksi!, jossa saat valttikortteja työnhakuun. Ryhmässä pääset maksutta oppimaan nykytyöelämässä tarvittavia taitoja, kartoittamaan ja brändäämään osaamistasi ja saat vinkkejä, kuinka tarjoat osaamistasi työnantajille ja löydät piilotyöpaikkoja työllistyäksesi. Saatat ehkä kiinnostua myös yrittämisestä, ja siihenkin opisto tarjoaa tässä hankkeessa koulutusta. 

Tervetuloa käymään paikan päällä Harjulinnassa Parikkalassa tai halutessasi voidaan järjestää etäyhteys tietokoneella, jos asut kauempana. Voit myös lähettää viestin ja kertoa kiinnostuksestasi henkilökohtaiseen ohjaukseen tai soittaa ja keskustella puhelimitse. Yhteystiedot löytyvät täältä

Työllisyyttä edistäviä osaamiskoulutuksia tulossa Parikkalan ja Rautjärven alueelle

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Simpelejärven opistolle erityisavustuksen osaamisen kehittämiseen työllistymisen edistämiseksi Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden sekä myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan eteläisillä alueilla ajalle 1.8.2020 – 31.7.2022. Hankkeen koulutusten avulla saadaan alueen työvoimatarjonta ja -tarpeet kohtaamaan. 

Lukiota lukuun ottamatta kaikki toisen asteen koulutus on siirtynyt keskustaajamiin Imatralle ja Savonlinnaan. Ammatillista täydennys- ja peruskoulutusta ei ole saatavilla ja osaamistarvekartoitusta elinkeinoelämään ei ole järjestetty. Hankkeen osaamis- ja koulutustarpeen kartoituksen myötä opisto järjestää alueen tarpeisiin suunnattua osaamiskoulutusta opistolla itsenäisesti ja yhteistyössä lähiseudun ammatillisten oppilaitosten kanssa. 

Hankkeen avulla alueen työllisyystilanne paranee ja myös syrjäytymisvaarassa olevia työttömiä saadaan aktivoitua opintojen pariin ja edistettyä heidän työllistymistään koulutuksilla. Hankkeessa tehdään koulutustarvekysely kohderyhmille, osaamis- ja työvoimatarvekysely alueen yrittäjille, järjestetään koulutustilaisuuksia sekä opinto- ja uraohjaustilaisuuksia.

Hanke on innovatiivinen pilottihanke kansalaisopistojen kentällä elinkeinoelämän kehittäjänä ja työllistymismahdollisuuksia parantavan koulutuksen tarjoajana. Kansalaisopistot pystyvät reagoimaan koulutustarjonnallaan joustavasti ja nopeasti osaajapulaan ja elinkeinoelämän muutoksiin ja tarpeisiin. Hanke toimii mallina opistotoiminnan roolista syrjäseutujen elinkeinoelämän kehittäjänä ja työllistymismahdollisuuksia parantavan koulutuksen tarjoajana. Hankkeen tuloksia esitellään vapaan sivistystoimen useilla foorumeilla ja sitä kautta innostetaan myös muita syrjäalueiden opistoja vastaavanlaiseen toimintaan. 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä