Maistuva koulu

Tiedote huoltajille

Tämä kirje lähetetään Wilman kautta kaikkien oppilaiden huoltajille lukuvuoden alussa.

 

Tänä lukuvuonna koulumme on Maistuva koulu 

 

Koulumme osallistuu tänä lukuvuonna tutkimukseen, jossa selvitetään, miten koulun ruokakasvatus vaikuttaa lasten ruokatottumuksiin ja asenteisiin kouluruokaa ja syömistä kohtaan. Koulussamme otetaan käyttöön Maistuva koulu -malli eli vahvistamme ruokakasvatusta oppitunneilla ja kouluruokailussa. 

 

Koulumme on mukana tutkimuksessa interventio- eli kokeilukouluna. Tulevan lukuvuoden aikana mallin tehtäviä toteutetaan koulussamme luokanopettajien johdolla sekä kouluruokailussa että oppitunneilla. Lisäksi 3.–6. luokkien oppilaat vastaavat tutkimuksen kyselylomakkeisiin oppitunneilla elokuun ja toukokuun aikana.  

 

Maistuva koulu -malli alakoulujen ruokakasvatuksen tukena 

 

Ruoka ja ruokakasvatus kuuluvat jokaiseen koulupäivään. Ruokakasvatusta toteutetaan koulussa sekä oppitunneilla että kouluruokailussa. Ruokakasvatuksella lasten ilo, into ja uteliaisuus ruokaa kohtaan kasvavat - tasapainoinen suhde ruokaan ja terveyttä ja hyvinvointia edistävät elämän taidot kantavat pitkälle aikuisuuteen. 

 

Maistuva koulu on toimintamalli alakoulujen oppilaita osallistavaan ruokakasvatukseen. Malli pohjautuu tutkittuihin ruokakasvatuksen menetelmiin sekä kansallisiin ravitsemussuosituksiin, ja se tukee opetussuunnitelmassa ja kouluruokailusuosituksessa ruokakasvatukselle asetettuja tavoitteita.  

 

Maistuva koulu -mallia on kehitetty yhdessä opettajien, oppilaiden ja ruokapalveluiden kanssa Salossa, Järvenpäässä, Tampereella, Kuopiossa ja Sotkamossa. Tutkimus- ja kehittämishanketta toteuttavat Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Itä-Suomen yliopiston kliinisen ravitsemustieteen yksikkö. Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. 

 

Voit lukee lisää Maistuva koulu -mallista ja tutkimuksesta osoitteesta:  www.maistuvakoulu.fi. 

 

Viestin liitteenä on 3.–6. luokkien oppilaiden huoltajille tutkimuksen tiedote ja sen tietosuojaliite. Mikäli ette halua/lapsenne ei halua osallistua tutkimukseen, ilmoittakaa siitä oman luokkanne opettajalle 18.8. mennessä. 

Liitteet:

Tutkimustiedote