Arviointi

Arviointikeskustelut ja todistukset

  VÄLIARVIOINTI
syyslukukauden lopussa
LUKUVUOSIARVIOINTI
kevätlukukauden päättyessä
1. lk arviointikeskustelu sanallinen arviointi
2. lk sanallinen arviointi sanallinen arviointi
3 .lk arviointikeskustelu sanallinen arviointi
4. lk arviointikeskustelu sanallinen arviointi
5. lk arviointikeskustelu numeroarviointi
6. lk numeroarviointi numeroarviointi

NIVELVAIHEEN ARVIOINTI LUOKILLA 2 JA 6
2. lk arviointikeskustelu
maalis-huhtikuussa
painopiste kielellisissä taidoissa, työskentelytaidoissa ja taidoissa huolehtia omista ja yhteisesti sovituista tehtäväistä
6. lk arviointikeskustelu
maalis-huhtikuussa
painopiste työskentelytaitojen ja oppimisen taitojen kehittymisessä sekä opiskelumotivaation tukemisessa

Lisätietoa arvioinnista ja sen perusteista opetussuunnitelmassa.