Oppilashuollon suunnitelma

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Oppilashuollossa tärkeää on varhainen tuki ja ongelmien ehkäisy.
Oppilashuoltoa toteutetaan koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona ja yksilökohtaisena oppilashuoltona. Oppilashuoltotyössä keskeistä on monialaisuus. Oppilashuolto järjestetään yhteistyössä opetustoimen, sosiaalitoimen ja terveystoimen kanssa.