ETU-luokka

ETU-luokka

ETU-luokan opetus on pienryhmäopetusta, joka tapahtuu HOJKS:n tai OPPI:n mukaan sekä yksilö- ja pienryhmäopetuksena. Toimintansa luokka aloitti 1.9.2009. ETU-luokka tarjoaa lyhytaikaista ja monipuolista tukea tilanteessa, jossa koulun tukitoimet ovat riittämättömiä. ETU-luokka ei kuitenkaan korvaa sairaalakoulua. Aiemmin aloitetut hoitosuhteet jatkuvat normaalisti ja yhteistyössä ETU-luokan kanssa.

Luokka on tarkoitettu Siilinjärven kunnan 1.-6. luokan oppilaille. Luokassa on enimmillään viisi oppilasta ja siellä opiskellaan maksimissaan kahdeksan kuukautta. Luokka sijaitsee Siilinjärven Siililahden koulussa, osoitteessa Koulutie 3.

Hakemuksen ETU-luokkaan tekevät oppilaan opettajat ja vanhemmat yhdessä. Oppilaiden ottamisesta ETU-luokkaan vastaa ETU-tiimi yhdessä rehtori Tiina Simpasen (044-7401 322) kanssa. Oppilas säilyttää aina oman koulupaikkansa omassa koulussa.

ETU-luokan toiminnasta vastaa ETU-tiimi. ETU-tiimin moniammatillisen työskentelyn pääperiaatteena on, että työntekijät jakavat tehtäviä yhdessä kokonaisvastuullisesti.