ETÄOPISKELUN AIKAISTA TIETOA esim. TUKIPALVELUJA

Koulupsykologien tiedoitus

Aluepsykologien oppilas- ja opiskeluhuollon palvelut jatkuvat etäpainotteisesti. Psykologi on tavoitettavissa puhelimitse ja Wilman kautta. Psykologiset tutkimukset jatkuvat kouluarjen palauduttua lähiopetukseksi, tai mahdollisesti kesäloman aikana.

Tukikäynnit jatkuvat tarpeen mukaisesti ensisijaisesti puhelinkontaktilla ja tarpeen mukaan lähikontaktissa (Innocum, Isoharjantie 6 rak.S1 4.kerros ja Vuorela, Vuorelantie 6). Lähikontaktissa kaikkien läsnä olevien on oltava terveinä. 

Tässä kolme linkkiä, joissa kerrotaan, kuinka voit keskustella lapsen kanssa Korona-viruksesta:

https://www.unicef.fi/korona-virus-8-ohjetta-nain-puhut-lapselle/

https://www.mll.fi/uutiset/lapset-puhuvat-koronasta-mita-aikuinen-voi-tehda/

https://www.oph.fi/fi/uutiset/2020/ohjeita-opettajalle-koronatilanteen-kasittelyyn-oppilaiden-ja-opiskelijoiden-kanssa

Vinkkejä kotiopiskeluun:

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/18/ala-lahde-haroilemaan-ja-tekemaan-muuta-10-vinkkia-kotiopiskeluun

Tilanne on nyt meille kaikille uusi ja herättää varmasti useilla lapsilla ja nuorilla kysymyksiä ja erilaisia tunteita. Erilaiset tunteet ovat tilanteessa hyvin luonnollisia ja on tärkeää, että me aikuiset olemme kuulolla ja tukena lapsillemme mahdollisemman turvallisella ja rauhallisella otteella. Lapsi saattaa tuottaa ajatuksiaan ja tunteitaan leikein tai piirtämällä ja nämä on hyvä sallia turvallisuus huolehtien. Nuoren tunteet saattavat myllertää aiempaakin aaltoilevammin ja hän kaipaa aikuisen huomiota, turvaa ja huolenpitoa, vaikka asia onkin vaikea sanoin ilmaista. Lapsia ja nuoria on hyvä tukea kriittisyyteen korona-uutisoinnin suhteen, ja jatkuvaa uutisseurantaa on hyvä rajoittaa. Arki kannattaa säilyttää mahdollisimman normaalina, ja tehdä asioita jotka tukevat hyvinvointia. Arkirytmin säilyttäminen ja takaaminen on tärkeää kokonaishyvinvoinnin kannalta. Muistakaa siis syödä, ulkoilla, levätä, nukkua ja halia lähiperheen kanssa mahdollisemman hyvin :) !

Suininlahden, Kehvon, Pöljän ja Kasurilan koulupsykologi Satu Siekkinen on tavoitettavissa 23.3. alkaen ma-pe klo 8-14.30. Puhelinnumero 044 740 2426. Tavoitettavissa myös Wilman kautta.

Vuorelan ja Toivalan koulupsykologi Anu Rautiainen on tavoitettavissa ma-to virka-aikana. Puhelinnumero: 044 7402425. Tavoitettavissa myös Wilman kautta. Vkoilla 15 ja 16 tavoitettavissa 6.-8.4 ja 14.4.-16.4.

Siilinlahden ja Kuuslahden koulupsykologi Elisa Karvonen on tavoitettavissa ma-pe virka-aikana puhelinnumero 044 740 2427. Tavoitettavissa myös Wilman kautta.

Ahmon ja Hamulan koulun koulupsykologi Katariina Pänkäläinen on tavoitettavissa ma-pe virka-aikana. Puhelinnumero 044 740 2278.Tavoitettavissa myös Wilman kautta.

Kunnan terveydenhuollon tukitoimia

Tukea Pöljän koulun oppilaille ja perheille

Oppilashuollon palvelut ovat edelleen käytettävissä:

-aluepsykologi Satu Siekkinen 044 740 2426

-kouluterveydenhoitaja Vesta Hynynen 044 740 2417

-koulukuraattori Saara Pellinen 044 740 1327

 

Akuutissa kriisissä (kuolemanuhka tai kuolemantapaus) kuntalaisia palvelee Kriisiapu:

Siilinjärven kunnan mielenvireyspalvelut

Vastaava sairaanhoitaja puh. 044 740 1737 (ark. klo 11-11.30)

Terveyskeskuspsykologi puh. 044 740 2289 (ark. klo 11-11.30)

 

Siilinjärven kunnan tarjoama keskusteluapu

Huolen, murheen ja ahdistuksen kanssa ei tarvitse jaksaa yksin. Siilinjärveläisillä on mahdollista saada henkistä tukea soittamalla puhelinnumeroon 044 740 1868. Palvelu on käytössä arkisin kello 10–12.

Numerosta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. Näissä tapauksissa tulee olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen.

Kunnan päihdetyöntekijän tiedoite

Tässä koronatilanteessa ihmisten kotiin jääminen on mahdollisuus, mutta se voi olla myös uhka. Epätietoisuus ja taloudelliset vaikeudet voivat olla riski alkoholijuomien kulutuksen kasvulle. Päihteistä on haittaa myös läheisille. Päihteiden käyttö kotona on uhka erityisesti lapsille. Kannatellaan toisiamme ja ollaan avoimia. Kysytään kuulumisia ja ollaan valmiita kuuntelemaan. 

Tukea saatavilla verkossa ja puhelimitse:

Päihdeneuvontapuhelin 0800 900 45. EHYT ry:n maksuton neuvontapuhelin vastaa vuoden jokaisena päivänä, ympäri vuorokauden. 

Valtakunnallinen kriisipuhelin 09 2525 0111. Mieli ry:n puhelin päivystää vuoden jokaisena päivänä ja yönä.

Sekasin-chat: https://sekasin247.fi/ 10–29-vuotiaille nuorille päivystää joka päivä arkisin klo 9.00–24.00 ja viikonloppuisin klo 15.00–24.00.

Mannerheimin lastensuojeluliitto, mm. Vanhempainnetti, löydät tietoa ja tukea lapsiperheen arkeen.  http://www.mll.fi/vanhempainnetti/

Mielenterveystalo: https://www.mielenterveystalo.fi/

Ottomitta-sovellus EHYT ry:n maksuton sovellus oman alkoholinkäytön seuraamiseen

Päihdelinkki: https://paihdelinkki.fi/, tietoa ja tukea päihteistä ja riippuvuuksista

 

Ennen kaikkea – Pysytään terveinä ja ollaan vanhempina vahvoja

Jaana -

Pöljän koulun ohjeistus etäkoulusta

Koulu on suljettu ja lähiopetus keskeytetty valtioneuvoston ja Siilinjärven kunnan antaman tiedotteen mukaisesti.

Etäopetus järjestetään Pöljän koululaisille seuraavasti:

- oppilaille on annettu oppikirjat, vihkot yms.materiaalit kotiin, joissa edetään opettajien antamien ohjeiden mukaan, ohjeet tulevat Wilma-viestinä koko luokan huoltajille

- huoltajat ohjeistavat oppilaita opiskeluun kotona, valvovat sen toteutumisessa, osoittavat siihen tarvittavan ajan, paikan ja huolehtivat tarvittavissa tauoista yms. ja ovat tarvittaessa yhteydessä opettajaan lisäohjeiden saamiseksi

- pääosin opiskellaan matematiikkaa, äidinkieltä, vieraita kieliä, lukuaineita

- taito-taideaineiden osalta opettajat voivat laittaa myös joitain tehtäviä ja/tai niitä opiskellaan monialaisten oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien kautta soveltaen

- 3.-6-luokkalaisilla on käytössään myös Googlen oppimisympäristöt, omilla tunnuksillaan oppilaat voivat lähettää opettajille esim.annettuja kirjoitustehtäviä tai esitelmiä ja vastaanottaa classroomissa opettajan lähettämiä tehtäviä (kirjautumisohjeet ja tunnukset on annettu ko oppilaille)

- 3.-6.-luokkalaisilla on käytössään myös Bingel-tehtävät, joihin pääsee käsiksi kirjautumalla omilla tunnuksilla sanomapro:n sivuille, kirjautumisohjeet ja tunnukset on annettu oppilaille

- lisäksi opettajilla voi olla muita sähköisiä materiaaleja tai video/kuva/chat-yhteyksiä, joista opettajat tiedottavat itse (Opinaika, Studeo, Meets) ja joihin kukin opettaja antaa erilliset ohjeet

- opettajat seuraavat ja arvioivat etäopiskelun etenemistä tarkistamalla palautettavia tehtäviä ja antamalla oppilaille niistä palautetta, oppilaat tekevät etäopiskelun aikana myös itsearviointeja, oppimispäiväkirjoja ja dokumenttejä opiskelustaan opettajien ohjeiden mukaan, mutta huoltajien on syytä seurata tuotoksia ja tuloksia yhtälailla, tarvittaessa tehtävät tehdään uudelleen

- mikäli oppilaalla ei ole käytössään tietokonetta tai muuta älylaitetta, opiskelun tulee sujua oppikirjojen, vihkotyön ja muun paperityön avulla, opettajan Wilmaan laittamien ohjeiden mukaisesti

- koululta voi lainata tietokonetta, niitä on rajallisesti ja ensisijaisesti 4.-6.-luokkalaisille: JOS TARVITSET KONEEN, VARAA SE REHTORILTA, kone on noudettavissa rehtorilta huomenna keskiviikkona klo 8-12 välillä, huoltaja vastaa laitteen asianmukaisesta käytöstä ja rikkoutuneesta laitteesta, lainaamisesta täytetään lomake, johon tarvitaan huoltajan allekirjoitus

- opettajat ovat käytettävissä etäohjaukseen lukujärjestyksen mukaisina aikoina, parhaiten opettajan saa kiinni Wilmalla, jossa voidaan myös tarkemmin sopia aika ja tapa, miten ohjausta annetaan, tarvittaessa opettaja voi olla yhteydessä kotiin myös puhelimitse

Yhteistyöterveisin Pöljän koulun opettajat ja henkilökunta

Koulutoimiston tiedoite koronasta

Kunnan sivuilla ajankohtainen tieto löytyy https://www.siilinjarvi.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koronan-vaikutukset-perusopetukseen/

Kunnan julkaisema tiedoite 17.3.2020 klo 7.26 päivitetty 31.3.2020

Tiedote huoltajille

Poikkeusolojen järjestelyt Siilinjärven perusopetuksessa (päivitetty 31.3.2020)

Hallitus on linjannut toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi. Näiden toimenpiteiden mukaan lähiopetus kouluissa on keskeytetty. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta:

– Vuosiluokkien 1-3 oppilaat voivat saada lähiopetusta, mikäli huoltaja niin haluaa. Hallitus kuitenkin suosittaa, että 1 – 3 luokkalaiset olisivat kotona ja osallistuvat etäopetukseen. Tällä pyritään estämään koronaviruksen leviämistä.
o Mikäli huoltajilla on tarve muuttaa lapsen osallistumista lähiopetukseen aikaisemmin ilmoittamastaan, pyydämme huoltajia ilmoittamaan tästä koulun rehtorille.
– Erityisen tuen oppilaat osallistuvat joko lähiopetukseen tai etäopetukseen huoltajan valinnan mukaisesti. Suosituksena on, että kaikki ne oppilaat, joilla on mahdollista olla kotona, osallistuisivat etäopetukseen.

– Kunta vastaa lähiopetuksessa olevien oppilaiden koulukuljetuksesta, mikäli oppilaalla on muutoinkin kuljetusetuus. Kuljetusten aikatauluihin on tullut muutoksia poikkeusoloista johtuen. Koulukuljetusten aikatauluista voi tiedustella kouluilta. Yleisen joukkoliikenteen muutokset voi katsoa https://vilkku.kuopio.fi/ajankohtaista/2020/koronatoimien-vaikutus-joukkoliikenteeseen

Koulut tiedottavat huoltajia etäopetuksen järjestelyistä Wilmalla.

Koululla järjestetään kouluruokailu vain niille oppilaille, jotka osallistuvat lähiopetukseen (yllä mainitut poikkeusryhmät). Kotona opiskeleva lapsi voi käydä koululla syömässä vain erittäin painavasta syystä (esim. perheellä ei ole taloudellisesti mahdollista järjestää lapsen ruokailua kotona). Luvan ruokailussa käymiseen myöntää rehtori huoltajan vapaamuotoisesta hakemuksesta. Tehtyjen toimenpiteiden tarkoituksena on rajata mahdollisimman tehokkaasti koronaviruksen leviämistä. Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuus kärsii merkittävästi, mikäli kaikki kotona opiskelevat oppilaat tulevat syömään koululle.

Pyydämme huoltajia huomioimaan valtioneuvoston suosituksen siitä, että kaikkien kansalaisten tulee välttää tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla ja välttää turhia kokoontumisia. Näin ollen lapsien ja nuorien ei tulisi kokoontua yhteen julkisille paikoille, vaan lasten ja nuorten tulisi pysyä kotonaan. Ulkoilu on sallittua, mutta se tulisi tehdä mieluiten yksin tai muutaman henkilön ryhmissä.

Koulujen sulkeminen on voimassa 13.5.2020 asti. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Lisätiedot: koulujen rehtorit, sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301

Kouluruokailun puuttumisen korvaaminen

Hyvät perusopetuksen oppilaan huoltajat!
 

Tässä viestissä kerromme yksityiskohtaiset ohjeet kouluruokailun korvaavasta lahjakortista perusopetuksessa. Lahjakortilla korvataan etäopetuksessa olevien lasten kouluruokailu. Lähiopetuksessa ruokaa tarjotaan jatkossakin.

Siilinjärven kunnanjohtaja Vesa Lötjönen on päättänyt lahjakortin antamisesta korvauksena kouluruokailun puuttumisesta perusopetuksen koulujen ja päiväkotien esiopetuksen osalta. Lahjakortti osoitetaan oppilaalle ja se on tarkoitettu elintarvikkeiden ostamiseen korvaamaan kouluruokailua. Lahjakortilla katetaan poikkeusolojen kouluruokailu ajalla 18.3.–30.5.2020.

 

Mikäli oppilas opiskelee kokonaisuudessaan etäopetuksessa, lahjakortin suuruus on 75 €/oppilas. Mikäli oppilas opiskelee osittain etäopetuksessa, osin koulussa, lahjakortin suuruus on 40 €/oppilas. Mikäli lapsi on ollut koko ajan lähiopetuksessa jokaisena koulupäivänä, hänellä ei ole oikeutta lahjakorttiin, koska hänelle on järjestetty lähiopetuksessa kouluruokailu.

 

Huoltajien tulee vastata oheiseen kyselyyn, jolla selvitetään se, mihin kaupparyhmittymään haluatte lahjakortin. Oheisesta linkistä avautuu perusopetusta koskeva lomake. Esiopetusta varten on oma lomake.

 

https://link.webropolsurveys.com/S/7CB35BDAAF2DCB64

 

Tällä lomakkeella kerätään vain tieto kaupparyhmittymästä. Oikeus lahjakorttiin tarkistetaan varsinaisista oppilastiedoista. Perheen jokaisesta perusopetusikäisestä lapsesta on täytettävä oma lomake. Kyselylomake on täytettävä 8.4.2020 klo 18.00 mennessä.

 

Lahjakortit postitetaan viikoilla 16 ja 17 satunnaisessa järjestyksessä. Jos perheessä on useita lapsia, on mahdollista, että jokaisen lapsen lahjakortti postitetaan erikseen ja eri aikaan. Lahjakorttien pitäisi saapua perheisiin huhtikuun aikana. Mikäli lapsi asuu kahdessa eri osoitteessa, lahjakortti postitetaan siihen osoitteeseen, mikä on ilmoitettu lapsen ensisijaiseksi osoitteeksi. Lahjakorttia ei ole mahdollista jakaa kahteen eri osoitteeseen, mikäli lapsi asuu esimerkiksi vuoroviikoin huoltajien luona.

 

Lisätiedot: sivistysjohtaja Antti Jokikokko, p. 044 740 1301

VAKUUTUSASIOITA ETÄOPISKELUN AIKANA

Etäopiskelun aikana on voimassa sama vakuutus kuin normaalien koulupäivien. Eli jos oppilaalle tapahtuu tapaturma "koulupäivän" aikana, olkaa yhteydessä koululle tai opettajaan, niin hoidetaan asia kuntoon normaaliin tapaan. Tapaturmasta tarvitaan aina tietoon; tapahtuma-aika, tapahtumapaikka, mikä kehon osa loukkaantui, onko käyty lääkärissä, TARKKA KUVAUS TAPAHTUMASTA.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä