12. Pinta-alan yksiköt

Suorakolmion ja neliön pinta-alat

Suorakulmion pinta-ala on kannan ja korkeuden tulo:

[[$ A = a \cdot h $]]

Huom! Koska suorakulmiossa korkeusjana ja sivujana yhtyvät, voidaan suorakulmion pinta-ala laskea myös vierekkäisten sivujen tulona.

Neliön pinta-ala on kannan ja korkeuden tulo eli kahden vierekkäisen sivun tulo:

[[$A = a \cdot a = a^2$]]

Huom! Neliön kanta ja korkeus ovat yhtä pitkät.

Esimerkki 1

Lasketaan tatamimaton pinta-ala.

Matto on suorakulmio, joten
[[$ A = a\cdot h = \text{180,0 cm} \cdot \text{90,0 cm} = 16 200 \text{ cm}^2 $]]

Lukuarvo 16200 on melko suuri, joten olisi havainnollisempaa antaa vastaus käyttämällä suurempaa pinta-alan yksikköä. Miten muunnat 16200 cm2 neliömetreiksi?

Pinta-alan yksiköt

Koska pituuden suhdeluku on kymmenen, on pinta-alan [[$ \text{m}^2 = \text{m} \cdot \text{m} $]] suhdeluvun oltava [[$10\cdot10 = 100$]]. Taulukossa on yleisimmät pinta-alan yksiköt.

tunnusnimiperusyksiköissä
km2 neliökilometri 1 000 000 m2
ha hehtaari 10 000 m2
a aari 100 m2
m2 neliömetri 1 m2
dm2 neliödesimetri 0,01 m2
cm2 neliösenttimetri 0,0001 m2
mm2 neliömillimetri 0,000001 m2

Samoin kuin pituuksienkin yhteydessä, pienempi yksikkö muutetaan suuremmaksi jakamalla lukuarvo suhdeluvulla. Suurempi yksikkö muutetaan pienemmäksi kertomalla lukuarvo suhdeluvulla.Esimerkki 2

Muunnetaan

a) [[$ \text{3,2} $]] neliökilometriä hehtaareiksi.

[[$\begin{align} \text{3,2 km}^2 = 100 \cdot \text{3,2 ha} = \text{320 ha} && \text{Muunnetaan yhtä yksikköä pienemmäksi.} \end{align}$]]

b) [[$ 16200 $]] neliösenttimetriä neliömetreiksi.

[[$\begin{align} 16200 \text{ cm}^2 = \dfrac{16200}{100 \cdot 100} \text{ m}^2 = \text{1,62 m}^2 && \text{Muunnetaan kahta yksikköä suuremmaksi.} \end{align}$]]

Myös pinta-alan yksikkömuunnoksissa voimme hyödyntää tietoa, että käyttämämme lukujen merkintäjärjestelmä on desimaalinen ja sen kantaluku on [[$10$]]. Koska pinta-alojen yksikkömuunnosten suhdeluku on [[$100$]], on jokaisessa yhden yksikön munnoksessa desimaalipilkkua aina siirrettävä kaksi askelta.

Esimerkki 3

Muutetaan pinta-alat a) [[$240$]] mm2 ja b) [[$\text{3,2}$]] ha neliömetreiksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä