3.3 Sosiaalinen sukupuoli

Sosiaalinen sukupuoli eli gender

Sosiaalisesta sukupuolesta käytetään usein termiä gender (engl.), vaikka kyse olisi muutoin suomenkielisestä tekstistä. Gender ja biologinen sukupuoli eroavat toisistaan siinä, että biologinen sukupuoli on perimän määräämä, kun taas gender on sosialisaation kautta opittu. Eri kulttuureissa sosialisaatio naisen ja miehen odotetun mukaiseen rooliin tapahtuu eri tavoin. Kulttuuri, ympäröivä yhteisö, asettaa erilaiset odotukset heti syntymän jälkeen ja jos lapsen sukupuoli on tiedossa ennen syntymää, tytölle voidaan varata pinkkiä päälle, pojalle taas ostetaan sinistä.

Martchan_shutterstock_149746073_editorial_use_only.jpg

Sosiaalinen sukupuoli näyttäytyy usein siten, että mies- ja naispuolisille henkilöille on rooliodotusten mukaiset tehtävät kotona ja työssä. Naiset tekevät usein suurimman osan kotitöistä ja työmarkkinoilla heitä toimii miehiä enemmän sosiaalialan töissä. Miehet sen sijaan suuntautuvat enemmän teknisille aloille ja yhä edelleen johtoportaan työntekijöistä Suomessakin suurin osa on miehiä. Sukupuoliroolit kuitenkin muuttuvat koko ajan ja heijastavat näin aikaansa. Sukupuoliroolit ovat sukupuolijärjestelmän tuotteita. Kussakin kulttuurissa järjestelmä koostuu niistä arvoista, arvostuksista ja tavoista, joilla ilmaistaan naisena ja miehenä olemista.

Zurijeta_shutterstock_97900637_peda.jpg