3. Seksuaalisuus ja seksuaaliterveys

Seksuaalisuus on moniulotteinen voimavara

Seksuaalisuus on osa jokaista ihmistä. Se kehittyy ja muuttuu jatkuvasti elämän aikana ja se voi ilmetä monin eri tavoin.
Perinteisesti seksuaalisuuden on voitu ajatella tarkoittavan lähinnä suvun jatkamista, mutta nykyisin seksuaalisuus ymmärretään jo paljon moniulotteisemmin.
Seksuaalisuus on psykofyysinen kokonaisuus, jonka kautta voidaan kokea mielihyvää.
shutterstock_78056677.jpgSe on vahva voimavara, josta jokaisen tulisi voida nauttia. Oma keho ja siihen suhtautuminen ovat keskeisiä seksuaalisuuden kokemisessa. Fyysisten tuntemusten kautta ihminen voi saada seksuaalista nautintoa ja mielihyvän kokemuksia, jotka ovat tärkeitä psyykkisen hyvinvoinnin kannalta. Tämä edellyttää oman kehon tuntemusta ja omien fyysisten piirteiden hyväksymistä. Tuntemalla kehonsa voi löytää esimerkiksi tiettyjä kohtia tai tiettyjä tapoja koskettaa, jotka tuottavat nautintoa ja mielihyvää. Itsensä tunteva ja hyväksyvä ihminen osaa usein nauttia seksuaalisuudestaan ja pystyy käyttämään sitä silloin myös voimavarana elämässään.

Sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli-identiteetti ovat keskeinen osa seksuaalisuutta ja vaikuttavat seksuaalisuuden ilmenemiseen. Seksuaalisuus ilmenee esimerkiksi hellyytenä ja kiintymyksen osoittamisena.
Sosiaaliset roolit, persoonalliset erot sekä kulttuuriset- ja uskonnolliset tekijät vaikuttavat siihen, että kiintymystä osoitetaan hyvin eri tavoin.
Monet fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät vaikuttavat myös siihen, millaista seksuaalisuuden ilmenemistä pidetään hyväksyttävänä. Esimerkiksi suhtautuminen julkisesti suuteluun, homopareihin tai vammaisten seksuaalisuuteen vaihtelee suuresti eri henkilöiden ja kulttuurien välillä. Ihminen voi kokea ja ilmaista seksuaalisuutta monin eri tavoin, mutta sekä ihmissuhteisiin että varsinkin seksuaalisuuteen liittyy monia moraalisia normeja.

Seksuaalisuuden hyväksyminen ja kunnioittaminen eri ilmenemismuodoissaan on osa seksuaaliterveyttä. Seksuaaliterveys tai seksuaalinen hyvinvointi tarkoittaa sitä, että yksilö voi halutessaan nauttia turvallisesti tilanteista, jotka tuottavat seksuaalista mielihyvää. Perhesuunnittelu ja lisääntymisterveyden edistäminen ovatkin keskeinen osa seksuaaliterveyttä. Tärkeää seksuaalisessa hyvinvoinnissa on myös, että jokaisen seksuaalioikeuksia kunnioitetaan. Ketään ei siis tule pakottaa eikä vahingoittaa ja toisaalta kenenkään, esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen, omaa tapaa ilmentää seksuaalisuuttaan ei tule väheksyä. Seksuaalieettisinä kysymyksinä voidaan pitää esimerkiksi suhtautumista prostituutioon, alaikäisenä harjoitettuun seksiin, avioliiton ulkopuolisiin seksisuhteisiin, homo- ja lesbosuhteisiin sekä avioeroon.
Positiivinen ja hyväksyvä asenne seksuaalisuuteen koko elämänkulun aikana tukee mielenterveyttä ja yleistä hyvinvointia.
Seksuaalinen kypsyminen tapahtuu nuoren kehityksen mukana. Tutustu seksuaalisuuden kehityksen vaiheisiin eli seksuaalisuuden portaisiin Väestöliiton sivuilla. Pohdi samalla, missä vaiheessa oma seksuaalinen kehityksesi on ja missä järjestyksessä kehitys on omalla kohdallasi edennyt. Sivustolta löytyy muutenkin runsaasti tietoa seksuaalisuudesta. Voit esimerkiksi etsiä tietoa siitä, miten tyttöjen ja poikien seksuaalinen kehitys poikkeaa toisistaan.