MAB8

Tervetuloa kurssille!

Kurssilla käytetään opintokorttia, johon merkitään tehdyt tehtävät. Arviointikriteerit ja jatkuvan näytön lomake löytyy niin ikään opintokortista

Kurssilla edetään alustavan aikataulun mukaan, k
äydään asioita yhdessä läpi ja lasketaan tehtäviä.
Muista ruksia tehdyt tehtävät opintokorttiin!

Muistiinpanot ja välitestit ovat osioittain omilla alasivuillaan. Tee välitestit mielellään samaan vihkoon muiden tehtävien kanssa. Täytetty opintokortti ja vihko palautetaan opettajalle viimeistään koeviikon loppuun mennessä.

Ole aktiivinen ja kysy neuvoa tarpeen mukaan!

Kurssin keskeiset sisällöt
  • Tilastollisten ainestojen koostumus ja tilastolliset tunnusluvut 
  • Diskreetti todennäköisyysjakauma
  • Jatkuva todennäköisyysjakauma
  • Tilastollinen päättely
  • Tilastollisiin tutkimuksiin tutustuminen