MAB7

Tervetuloa kurssille!

Kurssilla käytetään opintokorttia, johon merkitään tehdyt tehtävät. Myös arviointikriteerit on mainittu opintokortissa. Jatkuvan näytön lomakkeen löydät täältä.

Kurssilla edetään alustavan aikataulun mukaan, k
äydään asioita yhdessä läpi ja lasketaan tehtäviä.
Muista ruksia tehdyt tehtävät opintokorttiin!

Videot, muistiinpanot ja välitestit ovat osioittain omilla alasivuillaan. Tee välitestit mielellään samaan vihkoon muiden tehtävien kanssa. Täytetty opintokortti ja vihko palautetaan opettajalle viimeistään kokeen yhteydessä.

Ole aktiivinen ja kysy neuvoa tarpeen mukaan!

Kurssin keskeiset sisällöt
  • Keskimääräinen ja hetkellinen muutosnopeus
  • Derivointi ja derivaatan arvo
  • Funktion kulun tarkastelu
  • Funktion suurin ja pienin arvo
  • Derivaatan hyödyntäminen talouteen, luonnontieteisiin ja geometriaan liittyvien ongelmien ratkaisuissa.