MAB4

Tervetuloa kurssille!

Kurssilla käytetään opintokorttia, johon merkitään tehdyt tehtävät. Myös arviointikriteerit ja jatkuvan näytön lomake löytyy opintokortista

Kurssilla edetään alustavan aikataulun mukaan, käydään asioita yhdessä läpi ja lasketaan tehtäviä.
Muista ruksia tehdyt tehtävät opintokorttiin!

Videot, muistiinpanot ja välitestit ovat osioittain omilla alasivuillaan. Tee välitestit mielellään samaan vihkoon muiden tehtävien kanssa. Täytetty opintokortti ja vihko palautetaan opettajalle viimeistään kokeen yhteydessä.

Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan!

Kurssin keskeiset sisällöt
  • lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
  • potenssiyhtälön ratkaiseminen
  • eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
  • lukujonot matemaattisina malleina