wMAA6

Tervetuloa todennäköisyyslaskennan ja tilastojen kurssille wMAA6

Kurssilla opiskellaan teoriaosuudet pääsääntöisesti kotona omaan tahtiin opetusvideoiden, pedanetin materiaalien ja oppikirjan avulla. Kuitenkin viikottain pidetään lyhyitä opetustuokioita tärkeimmistä kyseisen viikon aiheista. Kannattaa siis pyrkiä etenemään ohjeellisen aikataulun mukaisesti.

Oppitunneilla lasketaan kirjan tehtäviä (ks. opintokortti). Opetusvideot, välitentit ratkaisuineen ja muut materiaalit ovat osioittain omilla alasivuillaan.


Välitestin avulla voit omatoimisesti kontrolloida, milloin olet valmis siirtymään seuraavaan osioon (tavoitteena vähintään 9/12 p.) Tee välitentti omaan vihkoosi mieluiten kotona. Jos testi meni huonosti, kannattaa kerrata ne asiat, joissa oli vaikeuksia. Muista olla aktiivinen ja kysyä neuvoa tarpeen mukaan! Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi voin tarvittaessa laskea tunnilla malliksi tehtäviä tai käydä tietyn teoria-aiheen yhdessä läpi. Tuntityöskentelyä arvioidaan jatkuvan näytön lomakkeen avulla.